Χρηματοδότηση 17 δράσεων πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων στην Π.Δ.Μ.

Χρηματοδότηση 17 δράσεων πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης

πλημμυρικών φαινομένων, συνολικού προϋπολογισμού 11,7 εκ. ευρώ,

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” του ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Η πρόσφατη έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC, GIEC) τιτλοφορείται «Κόκκινος συναγερμός για την Ανθρωπότητα» υποδεικνύει με έμφαση τον άμεσο κίνδυνο που διατρέχει ο πλανήτης από την αλλαγή του κλίματος, καθώς και τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τον πλανήτη και την ανθρωπότητα λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που θα εμφανίζονται με όλο και μεγαλύτερη συχνότητα και με μεγαλύτερη σφοδρότητα.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιου Κασαπίδη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” του ΕΣΠΑ 2014-2020, η χρηματοδότηση 17 έργων προμήθειας εξοπλισμού για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών, συνολικού προϋπολογισμού 11.728.255,20 ευρώ, η οποία κινείται ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο.

Με τα 17 αυτά έργα εξοπλίζονται οι φορείς που είναι αρμόδιοι για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων και ειδικά των πλημμυρών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με απαραίτητο εξοπλισμό, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε όποιες ανάγκες προκύψουν.

Συγκεκριμένα, εντάχθηκαν τα εξής:

1 Δράσεις Πρόληψης, Αντιμετώπισης και Διαχείρισης Πλημμυρικών Φαινομένων – Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αντιμετώπιση Καταστάσεων Εκτάκτων Αναγκών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΥΠΕΘΑ) Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 3.050.000,00
2 Προμήθεια μηχανήματων έργου και οχημάτων για την Δ.Τ.Ε.Π.Ε Κοζάνης για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε Κοζάνης Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 1.005.000,00
3 Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Καστοριάς Δήμος Καστοριάς 365.800,00
4 Προμήθεια Πολυμηχανήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού για καταστάσεις εκτάκτων αναγκών Δήμου Αμυνταίου Δήμος Αμυνταίου 372.000,00
5 Προμήθεια δυο (2) εκχιονιστικών μηχανημάτων έργου με λεπίδα και αλατοδιανομεα για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στην ΠΕ Καστοριάς Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 480.000,00
6 Προμήθεια μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Γρεβενών Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 502.200,00
7 Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών Δήμου Γρεβενών Δήμος Γρεβενών 688.200,00
8 Προμήθεια μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στον Δήμο Εορδαίας Δήμος Εορδαίας 737.800,00
9 Προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης φυσικών φαινομένων Δήμος Κοζάνης 947.360,00
10 Προμήθεια τριαξονικού και  διαξονικού ειδικού βυτιοφόρου οχήματος καθαρισμού φρεατίων και αγωγών υπονόμων με σύστημα ανακύκλωσης του νερού καθαρισμού για τη μείωση κινδύνου εμφάνισης Πλημμυρικών φαινομένων στα γεωγραφικά όρια αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ Κοζάνης ΔΕΥΑ  Κοζάνης 1.000.000,00
11 Προμήθεια εκσκαφέων – φορτωτών για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών Δήμου Βοΐου Δήμος Βοΐου 240.560,00
12 Προμήθεια διαμορφωτή γαιών για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών Δήμου Βοΐου Δήμος Βοΐου 353.400,00
13 Προμήθεια μηχανημάτων – εξοπλισμού για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών Δήμου Σερβίων Δήμος Σερβίων 363.000,00
14 Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων φυσικών καταστροφών και έντονων καιρικών φαινομένων στον Δήμο Φλώρινας Δήμος Φλώρινας 735.000,00
15 Προμήθεια μηχανήματος έργου (εκσκαφέας – φορτωτής) Δήμου Πρεσπών Δήμος Πρεσπών 108.000,00
16 Προμήθεια Εξοπλισμού για την πρόληψη και αντιμετώπιση ακραίων φυσικών, καιρικών φαινομένων και καταστροφών στο Δήμο Δεσκάτης Δήμος Δεσκάτης 293.483,20
17 Προμήθεια μηχανημάτων – εξοπλισμού στο πλαίσιο της αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτων αναγκών του Δήμου Άργους Ορεστικού Δήμος Ορεστίδος 486.452,00
ΣΥΝΟΛΟ                       11.728.255,20

 

Οι Πράξεις εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας 5 – «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, καθώς και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 στη διεύθυνση www.pepdym.gr