Χρηματοδότηση ύψους 3,5 εκ. ευρώ για τη λειτουργία και επέκταση των υπηρεσιών των Κέντρων Κοινότητας, από το Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης στο Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027 των 10 Κέντρων Κοινότητας που λειτουργούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 3.447.725,29 ευρώ. Πρόκειται για τα Κέντρα Κοινότητας Αμυνταίου, Άργους Ορεστικού, Βοΐου, Γρεβενών, Δεσκάτης, Εορδαίας, Καστοριάς, Κοζάνης, Σερβίων και Φλώρινας. Με τις αποφάσεις αυτές εξασφαλίζεται η συνέχιση της λειτουργίας και η επέκταση των υπηρεσιών των 10 Κέντρων Κοινότητας μέχρι 31/12/2025.

Τα Κέντρα Κοινότητας αποτέλεσαν ένα καινοτόμο είδος κοινωνικών δομών που ιδρύθηκαν και λειτούργησαν για πρώτη φορά με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και προσέφεραν υπηρεσίες υποδοχής, εξυπηρέτησης και διασύνδεσης των πολιτών και κυρίως αυτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας τού κάθε Κέντρου Κοινότητας. Αν και η λειτουργία τους ταυτίστηκε με την παροχή τού Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, εντούτοις το εύρος των υπηρεσιών που παρέχουν είναι πολύ μεγαλύτερο και μπορεί να περιλαμβάνουν διασύνδεση με φορείς και προγράμματα κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής ένταξης, υποστήριξη για την ένταξη των πολιτών που πληρούν τα κριτήρια στα προγράμματα αυτά (από τη διαδικασία της υποβολής της αίτησης και την ορθή συμπλήρωσή της έως τις απαραίτητες οδηγίες για την προσκόμιση και παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών), παραπομπή αιτημάτων σε άλλες δομές και σε υπηρεσίες απασχόλησης στην περιοχή λειτουργίας τους, παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών, διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού, επιμορφωτικού, κοινωνικού περιεχομένου, καθώς και διεκπεραίωση εισαγγελικών εντολών.

Όπως και κατά την περίοδο 2014-2020, η συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας έως 31/12/2025 θα υλοποιηθεί με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027, αλλά και πληροφορίες για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος, στη διεύθυνση www.pepdym.gr, καθώς και τα κοινωνικά δίκτυα, στους λογαριασμούς Facebook: @eyddym, Twitter: @eyd_dym, Instagram: @eyd_dym και YouTube:@ESPA_DytikiMakedonia