Υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια φορτωτή/εκσκαφέα στις Πρέσπες

Παραλήφθηκε σήμερα ένας νέος εκσκαφέας-φορτωτής για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Πρεσπών.

Πρόκειται για εκσκαφέα-φορτωτή της εταιρίας JCB του μεγαλύτερου κατασκευαστή αυτού του τύπου μηχανημάτων στον κόσμο, με εξαιρετικά αποδοτικό κινητήρα  πετρελαίου αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που θα εξασφαλίζει οικονομία καυσίμου και μεγάλη αυτονομία καθώς και πιο εύκολη και λιγότερο δαπανηρή σε χρόνο και χρήμα συντήρηση. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ο υπερδιπλασιασμός του χρόνου που ο δήμος Πρεσπών μπορεί να επεμβαίνει με εκσκαφέα ή φορτωτή.

Το μηχάνημα παρέλαβε η τεχνική υπηρεσία και, μετά την επίδειξη από τον προμηθευτή, έγινε δοκιμαστική χρήση από τους χειριστές του Δήμου. Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Στεργίου δήλωσε σχετικά «Η αναβάθμιση του στόλου μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου Πρεσπών συνεχίζεται και θα συνεχιστεί και στο μέλλον μέχρι να καταφέρουμε να προσφέρουμε τους δημότες και τις επιχειρήσεις του Δήμου Πρεσπών το επίπεδο υπηρεσιών που τους αξίζουν. Με το μηχάνημα αυτό, από αύριο, ο δήμος μας θα έχει την δυνατότητα να επιχειρεί ταυτόχρονα και στις δύο δημοτικές ενότητες υπερδιπλασιάζοντας την ικανότητά του να παρεμβαίνει εγκαίρως όπου χρειάζεται».

Το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ (Φορτωτής – Εκσκαφέας) έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.