Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης από τον Δήμαρχο Αμυνταίου και τον Περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας

Την Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας  Δ.Μακεδονίας  ‘’Υποδομές οδοποϊας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Π.Ε Φλώρινας (Δήμος Αμυνταίου) ‘’ μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας και του Δήμου Αμυνταίου, υπεγραψε σήμερα Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 ο Δήμαρχος Αμυνταίου κ.Άνθιμος Μπιτάκης και ο Περιφερειάρχης Δ.Μακεδονίας κ.Γεώργιος Κασαπίδης, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας κ.Ιωάννη Κιοσέ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 700.000 ευρώ και θα υλοποιηθεί από τις υπηρεσίες της Π.Ε Φλώρινας με τον Δήμο Αμυνταίου να συμμετέχει με το 15% του προϋπολογισμού και την Περιφέρεια αντίστοιχα να συμμετέχει με το 85% . Έτσι, η Περιφέρεια  Δυτικής Μακεδονίας –Π.Ε Φλώρινας συμμετέχει με 595.000,00 ευρώ και ο Δήμος Αμυνταίου με 105.000,00 ευρώ.

Αντικείμενο του έργου είναι οι εργασίες κατασκευής – συντήρησης – ασφαλτόστρωσης σε τμήματα υφιστάμενων αγροτικών δρόμων (οι οποίοι χρήζουν συντήρησης και αποκατάστασης) λόγων έντονων φθορών που διαπιστώθηκαν (καθιζήσεις, ρηγματώσεις, λακκούβες κ.λ.π.).

Γραφείο Τύπου
Δήμου Αμυνταίου