Υπογραφή ένταξης του έργου της ύδρευσης των οικισμών των πρώην Δήμων Αμυνταίου και Αετού στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

Την ένταξη του έργου της ύδρευσης των οικισμών των πρώην Δήμων Αμυνταίου και Αετού στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας με το ποσό των 24 εκ (με ΦΠΑ), υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης.

Η υπογραφή της ένταξης του σημαντικού αυτού έργου, πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση που οργάνωσε για το σκοπό αυτό ο Δήμαρχος Αμυνταίου Άνθιμος Μπιτάκης στο Δημαρχείο Αμυνταίου την Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022, παρουσία του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, των Αντιδημάρχων, των Δημοτικών Συμβούλων και των προέδρων των οικισμών του Δήμου Αμυνταίου που θα υδρευτούν.

Συγκεκριμένα το έργο αφορά   την υδροδότηση Τοπικών Κοινοτήτων που ανήκουν στις Δημοτικές Ενότητες Αμυνταίου και Αετού, από το ρέμα Περικοπής. Το προτεινόμενο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης σχεδιάστηκε ώστε να καλυφθούν οι υδατικές ανάγκες των οικισμών  Αμύνταιου περιλαμβανομένων των οικισμών Ανάληψης και Σωτήρα, Ξινού Νερού, Κέλλης, Πετρών, Ροδώνα και Φανού (ΔΕ Αμυνταίου) και Αετού, Αγραπιδιάς, Βαλτόνερων, Λιμνοχωρίου, Πεδινού και Σκλήθρου (ΔΕ Αετού).

Παράλληλα περιλαμβάνονται τα έργα υδροληψίας επί του ρέματος Περικοπής, οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού, οι εξωτερικοί αγωγοί μεταφοράς νερού, τα αντλιοστάσια, το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης των οικισμών, τα συστήματα τηλεμετρίας και τηλεδιαχείρισης, οι αρχαιολογικές έρευνες, οι υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και η εξαγορά έκτασης για την ΕΕΝ.

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 θα υλοποιηθεί η Α΄Φάση, που περιλαμβάνει έργα εσωτερικών δικτύων οικισμών, έργα της υδροληψίας επί του ρέματος Περικοπής, αρχαιολογικές εργασίες, υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, εξαγορά έκτασης κατασκευής της ΕΕΝ.

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 θα υλοποιηθεί η Β’ Φάση, που περιλαμβάνει τις υπόλοιπες εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” 2014-2020, συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και θα υλοποιηθεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου Αμυνταίου.

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου Άνθιμος Μπιτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υπογραφή της σύμβασης του έργου της ύδρευσης των οικισμών των πρώην Δήμων Αμυνταίου και Αετού, τονίζοντας «είναι ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για το Δήμο αφενός γιατί κατασκευάζεται ένα νέο υδρευτικό δίκτυο το οποίο θα δώσει επάρκεια νερού σε δεκατρείς κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Αετού και Αμυνταίου και επιπλέον σε άλλες πέντε κοινότητες θα κατασκευαστεί νέο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης. Συγχρόνως θα χρησιμοποιηθούν οι υδάτινοι πόροι που χάνονται και αφετέρου το έργο θα έχει περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Είναι ένα έργο που ξεκίνησε από τις προηγούμενες αυτοδιοικητικές αρχές και θα υλοποιηθεί από τη σημερινή περιφερειακή αρχή».

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης  τόνισε «είναι ένα σημαντικό έργο για όλη την περιφέρεια, ανάλογο έργο δεν υλοποιείται αυτή την περίοδο στο βαθμό της πολυπλοκότητας και της τεχνογνωσίας. Το συνολικό μήκος των αγωγών τόσο στα εξωτερικά όσο και στα εσωτερικά δίκτυα ξεπερνά τα 100 χλμ. Το έργο θα καλύψει τις ανάγκες σε πολλούς οικισμούς του Δήμου Αμυνταίου ενώ θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας με την κατασκευή του, που θα καλυφθούν από το εργατικό δυναμικό της περιοχής. Στόχος του έργου αποτελεί η διασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού και η προστασία της δημόσιας υγείας των οικισμών των Δημοτικών Ενοτήτων Αμυνταίου και Αετού».