Υπογράφηκε η πράξη για την ανάπτυξη των κτιριακών εγκαταστάσεων της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλώρινα

Την ένταξη της πράξης για την ανάπτυξη των κτιριακών εγκαταστάσεων της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλώρινα υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Καρυπίδης

Την ένταξη της πράξης «Ανάπτυξη Κτιριακών Εγκαταστάσεων Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» υπέγραψε, την Τετάρτη 05 Σεπτεμβρίου, ο Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας κ. Θεόδωρος Καρυπίδης.

Το αντικείμενο της πράξης είναι η ανέγερση ενός νέου οργανωμένου βιοκλιματικού κτιριακού συγκροτήματος συνολικής επιφάνειας 5.600 τ.μ. περίπου (4.600 τ.μ. κύριες λειτουργίες – 1.000 τ.μ. υπόγειο με βοηθητικούς χώρους), με σύγχρονες αντιλήψεις σχεδιασμού και κατασκευής, για τη συμπλήρωση των κτιριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα. Πιο συγκεκριμένα, για να αποκτήσει η Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών το δικό της κτίριο στέγασης, καθώς αυτήν τη στιγμή λειτουργεί σε παραχωρημένα από τον Δήμο Φλώρινας κτιριακά συγκροτήματα. Επιπλέον, περιλαμβάνεται και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου. Στην πράξη περιλαμβάνεται η σύνταξη της απαραίτητης μελέτης και των υποστηρικτικών αυτής, η οποία θα ανατεθεί μετά από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.

Η δημόσια δαπάνη για το α’ στάδιο ανέρχεται στο ποσό του 1.008.151,56 € και αφορά στον προϋπολογισμό προπαρασκευαστικών ενεργειών ενώ το συνολικό ποσό που θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 10.516.328,95 €.

Πρωταρχικός στόχος της παρούσας περιφερειακής αρχής είναι η υλοποίηση έργων εκσυγχρονισμού, επέκτασης και ισχυροποίησης του Πανεπιστημίου στη Φλώρινα, προς όφελος της γνώσης και της περιοχής. Μετά την επίλυση του ζητήματος του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου της Πανεπιστημιούπολης, που εκκρεμούσε επί δεκαετίες, το δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας για ένα πανεπιστήμιο αντάξιο της ιστορίας της Φλώρινας παίρνει πλέον σάρκα και οστά, ανοίγοντας νέες προοπτικές στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα.