Υπογράφεται η σύμβαση Τηλεθέρμανσης

ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΗ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

 

Υπό την προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Αντώνη Σίπκα και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου, συνεδρίασε την Τρίτη 08 Οκτωβρίου 2013 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας, με είκοσι δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Αιμίλιος Ασπρίδης με απολογητικό ύφος, αναφέρθηκε σε όσα του καταμαρτύρησε ο Δήμαρχος Φλώρινας σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια αποχώρησε μη σεβόμενος αυτούς που επικαλέσθηκε ότι υπηρετούσε τόσα χρόνια.

Απαντώντας, ο κ. Δήμαρχος αναφέρθηκε στα σημαντικότερα έργα του Δήμου Φλώρινας και συγκεκριμένα:

  1. Τηλεθέρμανση Φλώρινας,
  2. Τηλεθέρμανση Μελίτης,
  3. Κολυμβητήριο,
  4. Ζωολογικός κήπος,
  5. Ανάπλαση τμήματος ποταμού Σακουλέβα από τα δικαστήρια έως το ζωολογικό κήπο, με την υλοποίηση νέων μελετών,
  6. Φράγμα της Τριανταφυλλιάς,
  7. Φράγμα της Κολχικής,
  8. Δημιουργία διυλιστηρίου στο φράγμα της Τριανταφυλλιάς, για την ύδρευση και άρδευση του κάμπου του Περάσματος και μέρους της Μελίτης.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

– «Σχετικά με την έγκριση της υπ΄ αριθμ. 51/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης ¨Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων¨», με εισηγήτρια την κ. Αφροδίτη Κεσίδου, Διευθύντρια Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.

–  «Σχετικά με την έγκριση της υπ΄ αριθμ. 64/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης ¨Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής¨», με εισηγήτρια την κ. Αφροδίτη Κεσίδου, Διευθύντρια Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.

–  «Σχετικά με την έγκριση της υπ΄ αριθμ. 83/2013 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου», με εισηγητή τον κ. Αριστοτέλη Γεωργιάδη, Προϊστάμενο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.

–  «Σχετικά με την έγκριση της υπ΄ αριθμ. 84/2013 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με στ΄ τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Αριστοτέλη Γεωργιάδη, Προϊστάμενο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.

– «Παράταση χρόνου υλοτομίας των δασοσυστάδων 3α και 4δ του δημοτικού δασοκτήματος Άνω Κλεινών κατόπιν αιτήσεως του Δασικού – Αγροτικού Συνεταιρισμού Άνω Κλεινών», με εισηγητή το Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Φλώρινας.

–  «Παραλαβή διαχειριστικής έκθεσης του Δημοτικού Δάσους Ιτιάς – ¨Τσιγκελίτσα¨ Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή το Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Φλώρινας.

–  «Σχετικά με απαγόρευση βοσκής στο δάσος Τ.Κ. Παρορίου», με εισηγητή το Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Φλώρινας.

–  «Σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2013 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

– «Σχετικά με την έγκριση διενέργειας προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών, προϋπολογισμού 1.102.821,95 € πλέον ΦΠΑ 23% 253.649,05 € Σύνολο 1.356.471,00€ με Δημόσιο Ανοιχτό διεθνή Διαγωνισμό», με εισηγητή την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

–   «Σχετικά με  την έγκριση διενέργειας «Προμήθειας Αλατιού Αποχιονισμού 2013 – 2014», με εισηγητή την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

–  «Σχετικά με την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού «Εργασίες Αποχιονισμού Δήμου Φλώρινας  2013 – 2014», με εισηγητή την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

–  «Σχετικά με την έγκριση διενέργειας προμήθειας σκυλοτροφών», με εισηγητή την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

– «Έγκριση μελετών και ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων», με εισηγήτρια την κ. Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

– «Έγκριση χορήγησης προκαταβολής 10% του ολικού συμβατικού αντικειμένου για το έργο ¨Ανάπλαση Λεωφόρου Μοναστηρίου¨», με εισηγήτρια την κ. Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

– «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου ¨Ασφαλτοστρώσεις οδών¨», με εισηγήτρια την κ. Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

– «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 3/2013 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας που αφορά στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2014 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Ιωάννη Βοσκόπουλο, Δήμαρχος Φλώρινας.

– «Συμμετοχή του Δήμου Φλώρινας στη Δ΄ Ελληνογερμανική συνέλευση (DGV IV) στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

– «Πρακτική άσκηση μαθητών ΕΠΑ.Σ. Φλώρινας στο Δήμο Φλώρινας για το σχολικό έτος 2013 – 2014», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

– «Κατανομή ποσού 118.985,66 € (καθαρό 118.807,18 €) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Φλώρινας 2013 και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης θεσμού σχολικού τροχονόμου», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

– «Οικονομική ενίσχυση δημότη στην Τ.Κ. Κάτω Καλλινίκης», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

– «Οικονομική ενίσχυση δημότη στην Τ.Κ. Αρμενοχωρίου», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

– «Μεταφορά φαρμακευτικού υλικού», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

 

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.