Τρεις νέες συμβάσεις έργων στον Δήμο Πρεσπών

Τρεις νέες συμβάσεις που αφορούν σημαντικά έργα στο Δήμο Πρεσπών, υπέγραψαν ο Δήμαρχος Πρεσπών Γιώργος Στεργίου και εκπρόσωποι των αναδόχων εταιρειών. Συγκεκριμένα, υπογράφηκαν δύο συμβάσεις για έργα αγροτικής οδοποιίας, που θα βελτιώσουν σημαντικά την πρόσβαση σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και την καθημερινότητα των αγροτών, καθώς και η σύμβαση για ένα πολύ σημαντικό έργο  περιβαλλοντικής υποδομής, την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Μικρολίμνης – Καρυών:

  1. Έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ» με ανάδοχο την εταιρεία “Αποστολίδης Θεόφιλος του Σάββα”, προϋπολογισμού μελέτης: 480.000,01 ευρώ, με πίστωση από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020»   Π.Α.Α. 2014-2020) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη, με προθεσμία υλοποίησης τους 6 μήνες.(ΑΔΑΜ: 24SYMV014135879)
  2. Έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΣΠΩΝ» με ανάδοχο την εταιρεία “Βασίλειος Δέδες του Αθανασίου”,  προϋπολογισμού μελέτης: 757.000,00 ευρώ, με πίστωση από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,  με προθεσμία υλοποίησης τους 6 μήνες.(ΑΔΑΜ: 24SYMV014136244)
  3. Έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ – ΚΑΡΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ» με ανάδοχο την «ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προϋπολογισμού 415.657,31 ευρώ και χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020», με προθεσμία υλοποίησης 10 μήνες.(ΑΔΑΜ: 24SYMV014136676)

Η  Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Μικρολίμνης – Καρυών είναι η τέταρτη εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού στον Δήμο Πρεσπών, που θα επεξεργάζεται λύματα που σήμερα πέφτουν ανεπεξέργαστα στην Μικρή Πρέσπα. Αφορά τους οικισμούς Μικρολίμνης και Καρυών, ενώ διερευνάται η πιθανότητα να ενταχθεί στην συγκεκριμένη υποδομή και ο οικισμός της Οξυάς.

Η κατασκευή του έργου αφορά στη μεταφορά των λυμάτων στη μονάδα επεξεργασίας, την κατασκευή των λιμνών επεξεργασίας, σύμφωνα με τη μέθοδο των λιμνών σταθεροποίησης, στην απολύμανση των λυμάτων και στη διάθεση τους στο ρέμα της Οξυάς και τελικά στη Μικρή Πρέσπα, η οποία είναι χαρακτηρισμένη ως ευαίσθητος αποδέκτης