Τελετή ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής του Δήμου Αμυνταίου