ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Υπό την προεδρία της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κας Μούσιου-Μυλωνά Όλγας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Μαΐου  2016 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με είκοσι θέματα στην ημερήσια διάταξη και δύο εκτός αυτής.

 

Τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα είναι:

  1. «Ορισμός Σχολικών Περιφερειών Δημοτικών Σχολείων Φλώρινας», με εισηγητής τον κ. Σίπκα Αντώνιο, πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
  2. «Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος», με εισηγητή τον κ. Αριστείδου Αριστείδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

Τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. «Έγκριση της υπ. αριθμ. 41/2016 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με την Γ΄ τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Παναγιώτη Μαβίδη, Πρόεδρο του  Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης του συγκεκριμένου Νομικού Προσώπου.

Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Παπασωτηρίου Σταύρος, Καρυπίδης Νικόλαος, Ρόζας Κωνσταντίνος, Σεχίδης Θεόφιλος, Κασκαμανίδης Χρήστος και Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη ψήφισαν κατά.

2. «Έγκριση της υπ. αριθμ. 38/2016 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με καθορισμό θέσεων για πρακτική άσκηση μαθητών ΤΕΕ-ΕΠΑ.Σ. στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Παναγιώτη Μαβίδη, Πρόεδρο του  Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης του συγκεκριμένου Νομικού Προσώπου.

Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

3. «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 303/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Αλεξιάδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Παπασωτηρίου Σταύρος, Καρυπίδης Νικόλαος, Ρόζας Κωνσταντίνος, Σεχίδης Θεόφιλος, Κασκαμανίδης Χρήστος και Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη ψήφισαν κατά.

4. «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Φλώρινας με τους αναπληρωτές τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Αλεξιάδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Ιωάννη Αναγνωστόπουλου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας.

Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα και ως τακτικό μέλος ορίστηκε ο κ. Δήμαρχος με αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο κ. Καρακόλη Μιχαήλ

5. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς  Φλώρινας στον κ. Ιορδάνη Κώτσου του Αναστασίου», με εισηγητή τον κ. Αλεξιάδη Νικόλαο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Μιχαήλ Καρακόλη, πρώην Αντιδημάρχου Φλώρινας.
6. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς  Φλώρινας στον κ. Δημήτριο Παπαδημητρίου του Ευαγγέλου», με εισηγητή τον κ. Αλεξιάδη Νικόλαο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Μιχαήλ Καρακόλη, πρώην Αντιδημάρχου Φλώρινας.
7. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς  Φλώρινας στον κ. Πέτρο Παπαναούμ του Παντελή», με εισηγητή τον κ. Αλεξιάδη Νικόλαο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Μιχαήλ Καρακόλη, πρώην Αντιδημάρχου Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

8. «Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, πρώην Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Παπασωτηρίου Σταύρος, Ρόζας Κωνσταντίνος, Καρυπίδης Νικόλαος και Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη ψήφισαν κατά.

9. «Έγκριση διενέργειας προμήθειας έτους 2016 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, πρώην Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Παπασωτηρίου Σταύρος, Καρυπίδης Νικόλαος, Ρόζας Κωνσταντίνος, Σεχίδης Θεόφιλος, Κασκαμανίδης Χρήστος και Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη ψήφισαν κατά.

10. «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 67/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, πρώην Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Μιχαήλ Παπαγιαννάκη, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Φλώρινας.
11. «Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας / Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, πρώην Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Μιχαήλ Παπαγιαννάκη, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

12. «Περί κατανομής πιστώσεων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2016 και υπολοίπων παρελθόντων ετών», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
13. «Έγκριση μελετών και Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Αλεξιάδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Γεώργιου Απιδόπουλου, πρώην Αντιδημάρχου Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Παπασωτηρίου Σταύρος, Καρυπίδης Νικόλαος, Ρόζας Κωνσταντίνος, Σεχίδης Θεόφιλος, Κασκαμανίδης Χρήστος και Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη ψήφισαν κατά.

14. «Παραλαβή και έγκριση υπηρεσιών στο πλαίσιο υποστήριξης της Τεχνικής Υποστήριξης του Δήμου Φλώρινας 4.1.1 Ενεργειακές επιθεωρήσεις δημοτικών κτηρίων Φλώρινας και 4.2.1 Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας Δήμου Φλώρινας – Συμμετοχή στο ¨Σύμφωνο Δημάρχων¨», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Αλεξιάδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Γεώργιου Απιδόπουλου, πρώην Αντιδημάρχου Φλώρινας.
15. «Παραλαβή και έγκριση “ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ”», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Αλεξιάδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Γεώργιου Απιδόπουλου, πρώην Αντιδημάρχου Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκε  ομόφωνα να αναβληθούν για προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

16. «Συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Φλώρινας με τον Σύλλογο Ελλήνων Ορειβατών Φλώρινας, ορεινού τρεξίματος – Florina Trail Challenge», με  εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
17. «Συνδιοργάνωση Διεθνούς Εκδήλωσης Μηχανοκίνητου Αθλητισμού – 4X4 Rally Greece Offroad», με  εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
18. «Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου Φλώρινας με την Ένωση Κρητών και Φίλων Κρήτης Ν. Φλώρινας, για την 75η επέτειο της μάχης της Κρήτης», με  εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
19. «Συνδιοργάνωση του Δήμου Φλώρινας με την Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του 10ου International Conference on Conceptual Change», με  εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
20. «Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου με τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Λόφων, για την τοπική εορτή Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης», με  εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

 

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.