ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Υπό την προεδρία της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κας Μούσιου-Μυλωνά Όλγας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19 Απριλίου 2016 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με δεκαεννιά θέματα στην ημερήσια διάταξη και τέσσερα εκτός αυτής.

 

Τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα είναι:

  1. «Αναμόρφωση προϋπολογισμού», με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Φλώρινας, κ. Μπαρδάκα Χρήστο.

Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Παπασωτηρίου Σταύρος, Ρόζας Κωνσταντίνος, Σεχίδης Θεόφιλος, Κασκαμανίδης Χρήστος, Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη και Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισαν κατά.

  1. «Καταβολή επιχορήγησης ποσού 9.225,48€ (καθαρό ποσό 9.211,64€) προς το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού για την καταβολή εφάπαξ βοηθήματος λόγω συνατξιοδότησης σε υπάλληλο των πρώην ΕΟΠ-ΜΗΤΕΡΑ και ΠΙΚΠΑ από μεταβιβασθείσα πίστωση», με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Φλώρινας, κ. Μπαρδάκα Χρήστο.
  2. «Καταβολή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 32.215,91€ προς την Κοινωφελή Ε πιχείρηση Δήμου Φλώρινας από τον Δήμο Φλώρινας, ώστε να καλυφθούν οι πρώτες μισθοδοσίες υπαλλήλων των προγραμμάτων  «Βοήθεια στο Σπίτι» και «ΚΗΦΗ» για το έτος 2016, με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Φλώρινας, κ. Μπαρδάκα Χρήστο.

Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

  1. «Σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου Φλώρινας στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας-FYROM 2014-2020», με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Φλώρινας, κ. Μπαρδάκα Χρήστο.

Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισε κατά.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 

1. «Έγκριση της υπ’ αριθμό 29/2016 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με τον απολογισμό οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Παναγιώτη Μαβίδη, Πρόεδρο του  Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης του συγκεκριμένου Νομικού Προσώπου.
2. «Έγκριση της υπ’ αριθμό 31/2016 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με την Β΄ τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Παναγιώτη Μαβίδη, Πρόεδρο του  Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης του συγκεκριμένου Νομικού Προσώπου.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Παπασωτηρίου Σταύρος, Ρόζας Κωνσταντίνος, Σεχίδης Θεόφιλος, Κασκαμανίδης Χρήστος, Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη και Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισαν κατά.

3. «Παραλαβή μελέτης “Διάνοιξη δασικού δρόμου Γ’ κατηγορίας στη συστάδα 1δ του δάσους Μελίτης”», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
4. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς  Φλώρινας στην κα Μαρία Αθανασίου του Χρήστου», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας
5. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς  Φλώρινας στην κα Αφροδίτη Κώτη του Κωνσταντίνου», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας
6. «Έγκριση της με αριθμό 31/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με γνωμοδότηση για θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
7. «Έγκριση της με αριθμό 32/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
8. «Παράθεση γεύματος σε απόρους πολίτες και οικογένειες με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
9. «Επισκέψεις του κ. Δημάρχου σε ιδρύματα του Δήμου Φλώρινας ενόψει των εορτών του Πάσχα», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

 

10. «Επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ¨ΣΑΡΙΣΕΣ¨ Φλώρινας για τη διοργάνωση Πανελλήνιων και Διεθνών αγώνων», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
11. «Επιχορήγηση Συλλόγου Ορειβατών Χιονοδρόμων Φλώρινας για τη διοργάνωση αγώνων ορεινής ποδηλασίας-Drosopigi Race Bike Mountain», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
12. «Στολισμός της εξέδρας των Επιταφίων και ηχητική κάλυψη την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
13. «Πανηγυρικός εορτασμός της Ζωοδόχου Πηγής στις 6 Μαΐου 2016 στην Τ.Κ. Σκοπιάς», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
14. «Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Εκπαιδευτικό Λαογραφικό Περιβαλλοντολογικό Σύλλογο Νεοχωρακίου για την Ανακομιδή λειψάνων Αθανασίου του Μέγα», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
15. «Έγκριση δαπανών διοργάνωσης συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων και εκδηλώσεων», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
16. «Έγκριση απευθείας  ανάθεσης προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο τέλος», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
17. «Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας έτους 2016 για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
18. «Έγκριση διενέργειας προμήθειας έτους 2016 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
19. «Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τροπαιούχου ¨ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ¨ για τον εορτασμό του Πολιούχου της Τ.Κ. Τροπαιούχου, στις 2 Μαΐου 2016», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.