ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

  Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 27 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μμ., σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. «Έγκριση της απόφασης 48/2016 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας, η οποία αφορά στην πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Νικόλαος Ευαγγέλου, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.

2. «Μίσθωση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για φύλαξη ανεπιτήρητων ζώων (βοοειδών)»

Εισηγητής κος Νικόλαος Αλεξιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

3. «Σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου Φλώρινας στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Αλβανίας 2014-2020 – FIRESHIELD»

Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

4. «Σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου Φλώρινας στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Αλβανίας 2014-2020 – Επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα»

Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

5. «Σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου Φλώρινας στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Αλβανίας 2014-2020 – RELEICA»

Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.