Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την 20η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Γρ. Νικολαΐδη 2, ισόγειο), με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

 1. Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης του Δήμου Αμυνταίου, έτους 2022. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Πέτρος.
 2. Έγκριση καθορισμού χώρων και όρων διενέργειας της εμποροπανήγυρης του Δήμου Αμυνταίου, έτους 2022, και σύσταση επιτροπής ελέγχου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Πέτρος.
 3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2022. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Πέτρος.
 4. Συζήτηση και λήψης απόφασης για την τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης, σύμφωνα με την αριθ. 170/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Πέτρος.
 5. Έγκριση της υλοποίησης του προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με την αριθ. 168/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Πέτρος.
 6. Έκτακτη κάρπωση, κατακείμενων ατόμων Οξυάς (προϊόντα χιονοθλασιών και ανεμορριψιών ), όγκου 2.000 κ.μ. (κατ΄ εκτίμηση) που είναι  διάσπαρτα εντός του Δημοτικού Δάσους Νυμφαίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Πέτρος.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Βεγόρας του Δήμου Αμυνταίου για τη δημιουργία Τυροκομείου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Πέτρος.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην θέση Κλειδί του Δήμου Αμυνταίου για την εγκατάσταση σταθμού βάση κινητής τηλεφωνίας. – Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 9. Έγκριση ανταλλαγής εκτάσεων που βρίσκονται στην Κοινότητα Αετού Δ. Αμυνταίου και Ορισμός επιτροπής εκτίμησης καταμέτρησης. – Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 10. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την αριθ. 157/2022 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου. – Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 11. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την αριθ. 169/2022 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου. – Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 12. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την αριθ. 174/2022 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου. – Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 13. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την αριθ. 175/2022 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου. – Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 14. Έγκριση ή μη της αριθ. 19/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τοποθέτηση μνημείου στην Κοινότητα Βεγόρας Δ. Αμυνταίου. – Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 15. Έγκριση ή μη της απόφασης ΕΠΖ σχετικά με χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου γηπέδου επί αιτήσεως κ. Δημόπουλου Παναγιώτη. – Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 16. Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων, σύμφωνα με το αρ. 58 παρ.vi του ν. 4795/2021. – Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 17. Παραλαβή 1ου παραδοτέου μελέτης: Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

Ιορδάνης Ζ. Μπάντης