Συνεδρίαση του Δημ.Συμ. Φλώρινας

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Τραϊανού Ρασάικου, συνεδρίασε την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας με είκοσι δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

– «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 15/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φλώρινας που αφορά σε Α΄ τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2013», με εισηγητή τον κ. Αρ. Γεωργιάδη, Προϊστάμενο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής  Προστασίας  και Αλληλεγγύης   Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Φλώρινας.
– «Παράταση χρόνου υλοτομίας των συστάδων 2ε, 2ζ, 5β, 7η, 7ζ και 7θ του Δημοτικού Δάσους Ακρίτα», με εισηγητή τον Δρ. Ι. Μουντούση, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας,
– «Σχετικά με νομιμοποίηση των κινήσεων του Ενιαίου Λογαριασμού και των Λογαριασμών του Δήμου Φλώρινας και του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
– «Σχετικά με τροποποίηση της υπ’ αριθ. 376/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
– «Σχετικά με την ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2012», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
– «Μίσθωση ιδιωτικής γεώτρησης που βρίσκεται σε έκταση 3.000 τ.μ. περίπου, στη θέση Δημόσιος Δρόμος της Τ.Κ. Μελίτης  Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
– «Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2013», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
– «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
– «Σχετικά με  την έγκριση μετακίνησης Δημάρχου Φλώρινας, για υπηρεσιακές  ανάγκες», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
– «Σχετικά με τον ορισμό υπολόγων για την καταβολή Προνοιακών επιδομάτων του Τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης για το έτος 2013», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
– «Έγκριση ψήφισης πιστώσεων, για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων 2012 και επιχορηγήσεων σε συλλόγους του Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
– «Έγκριση ορισμού μελών με κλήρωση και συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής  Προμηθειών  του άρθρου 28 ν.11389/1993 (Ενιαίου κανονισμού προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης)  για το έτος 2013», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
– «Σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2013 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
– «Οριστική παραλαβή του έργου: Ασφαλτοστρώσεις εντός οικισμών και αμμοχαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων», με εισηγήτρια την κ. Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
– «Οριστική παραλαβή του έργου: Συντήρηση αγροτικών δρόμων», με εισηγήτρια την κ. Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

– «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Ασφαλτόστρωση οδών», με εισηγήτρια την κ. Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. Τσώκας, Καρυπίδης, Πετκάνης, και Στάιος ψήφισαν κατά.

– «Έγκριση Μελετών έργων και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης», με εισηγήτρια την κ. Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
– «Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
– «Χορήγηση Νέων αδειών Υπαιθρίου Πλανοδίου και Στάσιμου Εμπορίου που θα παραχωρηθούν από το                Δήμο Φλώρινας για το έτος 2013», με εισηγητή τον κ. Π. Μαβίδης, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

– «Διοργάνωση έκθεσης με τίτλο: Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Τα Γαλλικά Στρατεύματα στη Φλώρινα (1916-1918)», με εισηγητής τον κ. Θ. Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. Τσώκας, Στάιος και Πετκάνης ψήφισαν κατά.

– «Πρακτική άσκηση μαθητών ΕΠΑ.Σ. Φλώρινας στο Δήμο Φλώρινας», με εισηγητής τον κ. Θ. Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– «Επιχορήγηση του ΟΞΙΦ για τη διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ξιφασκίας Νέων – Νεανίδων 2013», με εισηγητής τον κ. Θ. Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.