Συνεδρίασε το Δ.Σ. Φλώρινας

Υπό την Προεδρία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζέτας Ρίζου, συνεδρίασε τη Δευτέρα 28 Μαΐου 2012 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας, με ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και τριάντα έξι στην ημερήσια διάταξη.
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στο θέμα της δασοξύλευσης και συγκεκριμένα τόνισε: «Ο Δήμαρχος δεν είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για τα πάντα. Όταν πέρσι ξεκινήσαμε να διαχειριζόμαστε τα δημόσια δάση, οι πρόεδροι της Κολχικής, της Άνω Υδρούσας, της Τριανταφυλλιάς, του Σκοπού έκαναν ενστάσεις στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τη μη διαχείριση των δημοσίων δασών από το Δήμο μας. Με έγγραφο που μας απέστειλε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση μας απαγόρευσε να ασχολούμαστε ως Δήμος με αυτά. Αν οι πρόεδροι των χωριών αυτών δεν είχαν κάνει τις ενστάσεις, θα ξυλεύανε, όπως γίνεται και στα άλλα χωριά που τα δάση τους είναι είτε κοινοτικά, είτε δημοτικά, είτε ιδιωτικά.
Το πρόβλημα της δασοξύλευσης στα δημόσια δάση το θέσαμε στην ΠΕΔ με τον κ. Ιωσηφίδη, ώστε να παρέμβει η ΠΕΔ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και να έχουμε λόγο στα δημόσια δάση ως Δήμοι, με σκοπό να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι κάτοικοι των χωριών αυτών, καθώς το Δασαρχείο με το προσωπικό που διαθέτει αδυνατεί να ανταπεξέλθει σ’ αυτές τις ενέργειες και να προχωρήσει η ξύλευση.»
Το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα είναι:
«Ορισμός εκπροσώπων στην αναπτυξιακή σύμπραξη ¨Κοινωνική Φλώρινᨻ με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Φλώρινας κ. Α. Αριστείδου.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία με τακτικό μέλος το Δήμαρχο Φλώρινας κ. Ι. Βοσκόπουλο και αναπληρωματικό μέλος τον Αντιδήμαρχο κ. Α. Αριστείδου.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:
•    «Σχετικά με επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 281,16 €, επιστροφή από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας»
Εισηγητής κος Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
•    «Σχετικά με έγκριση έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου χρήσης 2011  Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
•    «Σχετικά με έγκριση έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου χρήσης 2012  Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
•    «Σχετικά με αποδοχή επιχορήγησης επιπλέον ποσού 2.397,00 € για αποζημίωση υπαλλήλων του πρώην Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας (ΕΟΠ), τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2012»
Εισηγητής κος Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
•    «Σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
•    «Σχετικά με έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Φλώρινας, για υπηρεσιακές  ανάγκες».
Εισηγητής κος Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
•    «Σχετικά με ψηφίσεις πιστώσεων για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων 2012 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
Όλα τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
•    «Σχετικά με μισθώσεις καταστημάτων Δημοτικής Αγοράς και Αστικών Ακινήτων Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
Για το παραπάνω θέμα αποφασίστηκε ομόφωνα η αναβολή του θέματος.
•    «Σχετικά με έγκριση παραλαβής του παραδοτέου της φάσης β΄: «Ολοκλήρωση, Υποστήριξη  λειτουργίας» του έργου «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Φλώρινας για την εφαρμογή του Προγράμματος  “Καλλικράτης”»
Εισηγητής κος Δ. Στεφανόπουλος, Υπάλληλος Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
•    «Σχετικά με έγκριση της υπ΄ αριθμ. 31/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε Μέτρα Ρύθμισης Κυκλοφορίας»
Εισηγητής κος Δ. Στεφανόπουλος, Υπάλληλος Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
Μετά την τοποθέτηση του προέδρου της Αχλάδας, ο Δήμαρχος πήρε το λόγο και απάντησε: « Κατά πρώτον στην Αχλάδα συζητάμε για μετεγκατάσταση. Αν αποφασιστεί λοιπόν κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει λόγος να γίνουν γεωργικές μελέτες. Αλλά παρ’ όλα αυτά, χρήματα έχετε. Από τον τοπικό πόρο είχαμε εξασφαλίσει στο σύλλογο της Αχλάδας 10.000€,  ως νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Πρόσφατα όμως ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ηλιάδης, στη συνεδρίαση της 15μελούς επιτροπής παρακολούθησης για τον τοπικό πόρο, απένταξε  τόσο το ποσό αυτό όσο και το ποσό που είχε δοθεί και σε σύλλογο της Βεύης. Γιατί δεν παραπονεθήκατε? Δεν είδαμε καμία αντίδραση από εσάς. Φαίνεται πως δε σας ενδιαφέρουν τα χρήματα.»
•    «Σχετικά με τη συλλογή καυσοξύλων από ξερά και κατακείμενα δασικά δένδρα που βρίσκονται στα Δημοτικά Δάση του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Ι. Μουντούσης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης – Κτηνοτροφίας – Αλιείας Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα και η τριμελής επιτροπή απαρτίζεται από έναν υπάλληλο του Δήμου, τον κ. Πανίδη και δύο δημοτικούς συμβούλους τον κ.Μ. Καρακόλη και τον κ. Γ. Απιδόπουλο ως τακτικά μέλη, με αναπληρωτές τους τον κ. Ζαχαριάδη, τον κ. Καραγκιοζίδη και τον κ. Σαπουντζή αντίστοιχα.
•    «Σχετικά με έγκριση της υπ΄ αριθμ. 104/2012 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας που αφορά στην επιβολή τέλους καυσοξύλευσης δικαιούχων ατομικών αναγκών για την περίοδο 2012 – 2013»
Εισηγητής κος Ι. Μουντούσης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης – Κτηνοτροφίας – Αλιείας Δήμου Φλώρινας.
•    «Σχετικά με εκμίσθωση για υλοτομία των συστάδων 3α και 4δ του Δημοτικού δάσους Άνω Κλεινών».
Εισηγητής κος Ι. Μουντούσης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης – Κτηνοτροφίας – Αλιείας Δήμου Φλώρινας.
•    «Σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή δικτύου μεταφοράς νερού για
την τροφοδοσία του καταρράκτη της πλατείας Πολυποτάμου Δημοτικής Ενότητας Περάσματος»
Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
•    «Σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή στεγάστρων αναψυχής – κιόσκι Τ.Δ. Αρμενοχωρίου»
Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
•    «Σχετικά με την παραλαβή μελέτης με τίτλο: Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης του έργου ¨Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο κτίριο του Επιμελητηρίου Φλώρινας¨»
Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
•    «Σχετικά με την παραλαβή μελέτης με τίτλο: Ενεργειακή Μελέτη Εφαρμογής του έργου ¨Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο κτίριο του Επιμελητηρίου Φλώρινας¨»
Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
•    «Σχετικά με την παραλαβή της μελέτης: Αποκατάσταση – ανάδειξη μεταβυζαντινού ¨κουλέ¨ (Β΄ φάση)»
Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
•    «Σχετικά με την παραλαβή της μελέτης: Αποκατάσταση – ανάδειξη μεταβυζαντινού ¨λουτρού¨ (Β΄ φάση)»
Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
•    «Σχετικά με την παραλαβή της μελέτης: Αποκατάσταση – ανάδειξη μεταβυζαντινού ¨μιναρέ¨ (Β΄ φάση)»
Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
•    «Σχετικά με έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Ασφαλτόστρωση Οδών Δημοτικής Ενότητας Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
•    «Σχετικά με έγκριση 2ου ΑΠΕ –Τακτοποιητικού ¨Διαμόρφωση σύζευξης οδών Π. Μελά – Ι. Άρτη – Σιδηρ. Σταθμού¨».
Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
•    «Σχετικά με συνδιοργάνωση του Δήμου Φλώρινας και της Τοπικής Κοινότητας Δροσοπηγής 2ου Διεθνή ποδηλατικού αγώνα»
Εισηγητής κος Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
•    «Σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου Φλώρινας  στην υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 244/29-3-12 Ανοιχτή Πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Δια βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης προς τους Καλλικρατικούς Δήμους»
Εισηγητής κος Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
•    «Σχετικά με συνδιοργάνωση του Δήμου Φλώρινας με το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Α’/θμιας Εκπ/σης της Ν. Φλώρινας  εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος»
Εισηγητής κος Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
•    «Σχετικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα με τίτλο: “Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια κτίρια και υποδομές των ΟΤΑ Α’ Βαθμού – Εξοικονομώ ΙΙ”»
Εισηγητής κος Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
•    «Σχετικά με τις αθλητικές – πολιτιστικές εκδηλώσεις «ΠΑΤΟΥΛΙΔΕΙΑ 2012»
Εισηγητής κος Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
•    «Σχετικά με τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων»
Εισηγητής κος Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
•    «Σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου Φλώρινας στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – FYROM 2007 – 2013»
Εισηγητής κος Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
•    «Σχετικά με συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Φλώρινας με το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στις 29 Μαΐου 2012»
Εισηγητής κος Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
•    «Σχετικά με συνδιοργάνωση ημερίδας του Δήμου Φλώρινας με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας με θέμα ¨Κριτικός γραμματισμός και νέα προγράμματα σπουδών γλωσσικής διδασκαλίας για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολεί層
Εισηγητής κος Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
•    «Σχετικά με επιχορήγηση σχολικής επιτροπής ποσού 1.000,00 ευρώ για την καταβολή μισθωμάτων του 10ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας».
Εισηγητής κος Γ. Αργυρόπουλος, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
•    «Σχετικά με έγκριση της υπ΄ αριθμ. 57/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.».
Εισηγητής κος Ι. Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας.
Όλα τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
•    «Σχετικά με ορισμό εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της ΑΝΦΛΩ»
Εισηγητής κος Ι. Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.
•    «Σχετικά με την επιλογή κοινωνικού φορέα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.»
Εισηγητής κος Ι. Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Μετά τις τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης και του προέδρου του ΕΒΕ κ. Σ. Σαπαλίδη,
ο Δήμαρχος Φλώρινας κ. Γιάννης Βοσκόπουλος πήρε το λόγο και απάντησε: « Θα ξεκινήσω από αυτό που είπε ο κ. Σαπαλίδης
για το αν στηρίζει ο Δήμος Φλώρινας την επιχειρηματικότητα ή όχι. Αυτό φυσικά το αποδεικνύουμε καθημερινά. Και πριν λίγο
το αποδείξαμε με το αίτημα μείωσης των ενοικίων των επιχειρηματιών που νοικιάζουν ακίνητα από το Δήμο. Το έχουμε αποδείξει
και παλαιότερα και ως Νομαρχία και τώρα ως Δήμος στις διάφορες διεκδικήσεις και σε όλες τις δράσεις. Προσωπικά ως Νομάρχης
και σε συνεργασία με το ΕΒΕ συμμετείχαμε με εμπόρους, βιοτέχνες, παραγωγούς της περιοχής μας σε εκθέσεις που απέδωσαν τα
μέγιστα. Απεναντίας, εσείς κ. Σαπαλίδη, τόσο ως πρόεδρος του ΕΒΕ όσο και προγενέστερα, δείξατε ένα διαφορετικό πρόσωπο, μία
διαφορετική συμπεριφορά απέναντι στο Δήμο. Σας θυμίζω τα κολωνάκια, για τα οποία μας στείλατε στα δικαστήρια, αντί να
διεκδικήσετε τα αιτήματά σας εδώ. Αυτή είναι η συνεργασία? Στη 15μελή επιτροπή ψηφίσατε τα έργα από την ΑΝΦΛΩ να πάνε
στην ΑΝΚΟ. Έτσι στηρίζετε την τοπική κοινωνία της Φλώρινας? 130.000€, που εξασφάλισα ως Νομάρχης για το ΕΒΕ, ώστε να
αξιοποιήσει το κτίριό του, τα απεντάξατε. Έτσι στηρίζετε? Η επιλογή για το εργατικό κέντρο, γίνεται γιατί όντως βάσει νομοθεσίας
που επίκειται, όλοι οι πρώην Δήμοι που συνενώνονται με το Δήμο Φλώρινας θα ενταχθούν στη ΔΕΥΑΦ. Άρα, πρέπει να υπάρχει
μία εκπροσώπηση μεγαλύτερη, όλης της κοινωνίας του Καλλικρατικού Δήμου. Γι’ αυτό προτείνω ως κοινωνικό φορέα στη ΔΕΥΑΦ,
το Εργατικό Κέντρο Φλώρινας».