Συνεδρίασε το Δ.Σ. Φλώρινας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

Υπό την Προεδρία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Ζέτας Ρίζου και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου, συνεδρίασε την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη και δύο εκτός αυτής.

Ο Δήμαρχος Φλώρινας στην τοποθέτησή του, ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα για το πετρέλαιο θέρμανσης και συγκεκριμένα είπε:

«Τα νέα τα γνωρίζετε όλοι όσον αφορά στην κάθοδό μας στην Αθήνα και στις συναντήσεις που είχαμε με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, τον Πρόεδρο της Βουλής και το Διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού. Αυτό που εισπράξαμε ήταν η κατανόησή τους για το πρόβλημα της Φλώρινας και το ενδιαφέρον τους για το θέμα του πετρελαίου. Αναφερθήκαμε και στα σχολεία,  τα οποία είναι παράλογο να πληρώνουν φόρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί από τη μια μεριά το κράτος τα επιχορηγεί για τα λειτουργικά έξοδά τους και από την άλλη τους ζητάει πίσω το φόρο σχεδόν όλης της επιχορήγησης. Επίσης θέσαμε και το θέμα του λιγνιτόσημου και του τοπικού πόρου, τα οποία είδαν με ιδιαίτερη προσοχή και πιστεύω πως θα έχουμε απαντήσεις στο άμεσο μέλλον.»

Τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης είναι:

«Παραχώρηση δημοτικού χώρου για τη δημιουργία περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου  δανειοθαλάμου – αποθεσιοθαλάμου στη Δ.Ε. Κάτω Κλεινών Δήμου Φλώρινας για τις ανάγκες κατασκευής του έργου: «Κάθετος άξονας Εγνατίας Οδού Κοζάνη – Φλώρινα –Νίκη: Τμήμα Φλώρινα Νίκη (50,3)» με εισηγήτρια την κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία, καθώς καταψήφισαν οι κύριοι Ασπρίδης, Μούσιου, Σταύρου και Στάιος.

«Παραχώρηση Δημοτικού Σχολείου Δροσοπηγής για τις 17 και 18 Νοεμβρίου» με εισηγητή τον κο Γ. Αργυρόπουλο, Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας. Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

Τα θέματα στην ημερήσια διάταξη είναι:

«Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2012 του Δήμου Φλώρινας» με
εισηγήτρια την κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

«Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής με αρ. πρωτ. 40992/02-11-2012 της προμήθειας του πρόχειρου διαγωνισμού: Προμήθεια – τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στον κόμβο Λ. Καραμανλή – Μακεδονομάχων» με εισηγήτρια την κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
«Έγκριση 1ου – τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων» με εισηγήτρια την κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη τεχνικού
«Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Σιταριάς» με εισηγήτρια την κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

«Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: Διαμόρφωση σύζευξης οδών Π. Μελά – Ι. Άρτη – Σιδ. Σταθμού»  με εισηγήτρια την κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

«Προσωρινή  παραλαβή του έργου: Σύνδεση Δήμου Μελίτης – Τ.Δ. Σιταριάς με Δήμο Περάσματος – Τ.Δ. Αμμοχωρίου» με εισηγήτρια την κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

«Έγκριση σύνταξης διοικητικής αποβολής στην περιοχή του ρέματος 94 του Δήμου Φλώρινας» με εισηγήτρια την κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

«Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του Δήμου Φλώρινας» με εισηγήτρια την κα Στ. Τσομπάνου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 262/2012 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας για τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Φλώρινας» με εισηγήτρια την κα Στ. Τσομπάνου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

«Παράταση υλοτομίας της συστάδας 4ε του Δημοτικού δάσους Πολυποτάμου» με εισηγητή τον Δρ. Ι. Μουντούση, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

Όλα τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

«Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 11/2012 αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων» με εισηγητή τον κο Γ. Αργυρόπουλο, Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.            Το θέμα ως προς την έγκριση συνέχισης της λειτουργίας του Εσπερινού Γυμνασίου ψηφίστηκε ομόφωνα ενώ για τη συνέχιση του Δημοτικού Σχολείου Αλώνων και του 10ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας πέρασε κατά πλειοψηφία καθώς για το πρώτο μειοψήφισαν οι κύριοι Ασπρίδης και Σαχινίδης και για το δεύτερο οι κύριοι Σαχινίδης και Μούσιου.

«Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 12/2012 αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας για αναστολή συγχώνευσης σχολικών μονάδων» με εισηγητή τον κο Γ. Αργυρόπουλο, Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας. Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

«Επιχορήγηση 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με τίτλο: “Οι φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση” του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στις 19-21 Οκτωβρίου 2012» με  εισηγητή τον κο Αρ. Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία, καθώς καταψήφισε ο κος Ν. Καρυπίδης.

«Έγκριση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, με διαδικασίες ΑΣΕΠ, για το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Φλώρινας» με εισηγητή τον κο Αρ. Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.