Συνεδρίασε το Δημ.Συμβούλιο Φλώρινας

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

Υπό την προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Τραϊανού Ρασάικου και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου συνεδρίασε τη Δευτέρα 02 Σεπτεμβρίου 2013 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας με δέκα θέματα στην ημερήσια διάταξη και δύο εκτός αυτής.

Τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα είναι:

–    «Ανάκληση της αποφάσεως για την παραγραφή οφειλών οφειλετών του Δήμου Φλώρινας λόγω παρέλευσης πενταετίας», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

Αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

–    «Επιχορήγηση του Συλλόγου ΕΡΩΔΙΟΣ», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

–    «Σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Αλεξίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

–    «Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2013 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Αλεξίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. Ασπρίδης, Στάιος, Τσιώκας και Καραντζίδης ψήφισαν κατά.

–    «Συμμετοχή του Δήμου Φλώρινας στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης TOWN TWINNING», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

–    «Επιχορήγηση Αθλητικού Μορφωτικού  Πολιτιστικού Συλλόγου Κορυφής-Τριβούνου ‘Η ΕΛΠΙΣ’  », με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

–    «Επιχορήγηση Αθλητικού Μορφωτικού  Συλλόγου ‘Μελιτεύς’ Μελίτης», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

–    «Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ‘Σάρισες’ Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

–    «Σχετικά με έγκριση της υπ’ αριθμ. 133/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΦ», με εισηγητή τον κ. Ιωάννη Βοσκόπουλο, Δήμαρχο Φλώρινας.

–    «Σχετικά με έγκριση της υπ’ αριθμ. 134/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΦ», με εισηγητή τον κ. Ιωάννη Βοσκόπουλο, Δήμαρχο Φλώρινας.

–    «Σχετικά με έγκριση της υπ’ αριθμ. 135/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΦ», με εισηγητή τον κ. Ιωάννη Βοσκόπουλο, Δήμαρχο Φλώρινας.

–    «Έγκριση ένταξης έργων στο 3ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π 2007-2013) του Τ.Π.Α.-Π.Ε. Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Ιωάννη Βοσκόπουλο, Δήμαρχο Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.