Συνάντηση του Δημάρχου Αμυνταίου με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

Την Τετάρτη 6 Μαρτίου, ο Δήμαρχος Αμυνταίου Ιωάννης Λιάσης, συγκάλεσε σύσκεψη στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δημαρχείου με τη συμμετοχή όλων των προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.

Στη συνάντηση εργασίας, ο κ. Λιάσης αφού ενημέρωσε τους Προέδρους για τις κυριότερες αρμοδιότητές τους και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των Συμβουλίων, δεσμεύτηκε για μια στενή συνεργασία μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και των υπηρεσιών του Δήμου μαζί τους.

Στη συνέχεια, ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανδρέας Μεδίτσκος και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, Σάκης Γκερσάνης, εξήγησαν λεπτομερώς το νέο μοντέλο διοίκησης που υιοθετήθηκε, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση της διαφάνειας και της νομιμότητας σε όλες τις διαδικασίες.

Οι Πρόεδροι, αφού χαιρέτησαν τις πρωτοβουλίες της Δημοτικής Αρχής, είχαν την ευκαιρία να ζητήσουν διευκρινήσεις και να μοιραστούν ανησυχίες και οράματα, για το παρόν και το μέλλον των κοινοτήτων τους.

Ο Δήμαρχος, κλείνοντας, διαβεβαίωσε τους Προέδρους ότι η βασική του μέριμνα είναι να εκλείψουν τα συσσωρευμένα προβλήματα των προηγούμενων ετών και τόνισε για ακόμα μια φορά το πόσο κομβικής σημασίας είναι ο ρόλος τους στην κατεύθυνση αυτή.