Συνάντηση στον Δήμο Πρεσπών για την υποβολή πρότασης για την πρόσκληση Eu for Prespa

Εποικοδομητική συνάντηση στο Δήμο Πρεσπών, παρουσία των Δημάρχων Resen Jovan Tozievski και Pustec Pali Kolefski, για την υποβολή πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης Eu for Prespa