Συνάντηση στην Π.Ε. Φλώρινας στο πλαίσιο του νέου Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Την Π.Ε. Φλώρινας επισκέφτηκαν την Τρίτη 24 Μάϊου 2022 οι νέοι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, συνοδευόμενοι από τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Γρηγόριο Γρηγοριάδη και συναντήθηκαν με τον Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας κ. Σωτήρη Βόσδου.

Στη συνάντηση συζητήθηκε η οργάνωση, ο συντονισμός και η αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών στο πλαίσιο της νέας οργανωτικής δομής «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Στη συνάντηση συμμετείχαν, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης και Ανάπτυξης Ευάγγελος Κουρίας, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικών Βασίλειος Κωτούλας, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Υποδομών Κωνσταντίνος Γρίβας, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και κοινωνικής Μέριμνας Βασίλειος Χατζηαποστόλου και ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Αναστάσιος Δούρδας. Ακολούθησε σύσκεψη με τη συμμετοχή  των Διευθυντών και των Τμηματαρχών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας.