Αρχική Συνάντηση εργασίας στο Επιμελητήριο Φλώρινας με τον Γενικό Διευθυντή του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου Συνάντηση εργασίας στο Επιμελητήριο Φλώρινας με τον Γενικό Διευθυντή του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου (1)

Συνάντηση εργασίας στο Επιμελητήριο Φλώρινας με τον Γενικό Διευθυντή του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου (1)

Συνάντηση εργασίας στο Επιμελητήριο Φλώρινας με τον Γενικό Διευθυντή του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου (1)