Συμμετοχή της ΠΔΜ στις Εργασίες του Δικτύου Ευρωπαϊκών Περιφερειών για τα Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (Α.R.E.P.O)

Στις Βρυξέλλες, για συμμετοχή στις εργασίες του Παγκόσμιας εμβέλειας Δικτύου Ευρωπαϊκών Περιφερειών AREPO, βρίσκεται ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Λάμπρος Χατζηζήσης . Στην ίδια αποστολή βρίσκονται και ο Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας Φλώρινας και Περιφερειακός Σύμβουλος Βασίλης Άμπας καθώς επίσης και το Στέλεχος της Διαχειριστικής Αρχής και Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Σιόγκας.

Το Δίκτυο AREPO μεριμνά για την διαφύλαξη και υποστήριξη των ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ προϊόντων των μελών του στην Παγκόσμια αγορά.

Οι στόχοι της Περιφέρειάς μας για στήριξη και ανάπτυξη του Πρωτογενούς Τομέα προάγονται με την συμμετοχή μας στο Δίκτυο AREPO. Η πιστοποίηση των αγροτικών, και όχι μόνο , προϊόντων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μεταφέρουμε τη Δυτική Μακεδονία στις Διεθνείς αγορές, και γι’ αυτό συμμετέχουμε ενεργά ως Περιφέρεια στο Δίκτυο AREPO, δηλώνει από τις Βρυξέλλες ο κ. Χατζηζήσης.

 

 

 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης
  Δρ. Λάμπρος Χατζηζήσης