Συγκροτήθηκε σε σώμα η Τοπική Οργάνωση Αμυνταίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγης

Στις 20 Ιουνίου 2022 μετά από πρόσκληση του νέου Γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Φλώρινας Βαγγέλη Στάιου, ο οποίος και επόπτευσε την διαδικασία, συγκροτήθηκε σε σώμα η Τοπική Οργάνωση Αμυνταίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγης.
Γραμματέας: Κωσταρέλλης Πέτρος (Ομόφωνα)
Αναπληρωτής: Πιχτρακη Γιώτα (Ομόφωνα)
Υπεύθυνος Οργανωτικου: Κρητικού Διαμαντουλα (Ομόφωνα)
Μέλη : Θεοδώρου Απόστολος , Αβραμιδου Ελένη