Πρόταση στην Δημοτική Αρχή για την προκύρηξη εικαστικού διαγωνισμού για φοιτητές και αποφοίτους του Τ.Ε.Ε.Τ. Φλώρινας

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

«ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 

Στη Φλώρινα εδρεύει και λειτουργεί το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (Τ.Ε.Ε.Τ.), στο οποίο φοιτά για πέντε χρόνια σημαντικός αριθμός φοιτητών/καλλιτεχνών. Το Τμήμα, επίσης, μετρά κι έναν μεγάλο αριθμό αποφοίτων, στα δώδεκα χρόνια λειτουργίας του. Με δεδομένο τη συμμετοχή διδασκόντων και φοιτητών στο όλο κοινωνικό, εκπαιδευτικό και εικαστικό γίγνεσθαι της πόλης, αυτό που οφείλουμε ως δημοτική αρχή είναι να επιδιώξουμε τη συνεργασία και την περαιτέρω εμπλοκή του Τ.Ε.Ε.Τ. με την πολιτισμική πραγματικότητα του Δήμου μας και την ουσιαστική αξιοποίηση αυτού του σημαντικού κεφαλαίου, με αμφίδρομα οφέλη για τις συνεργαζόμενες πλευρές.

Με βάση τα παραπάνω, προτείνουμε την προκήρυξη διαγωνισμού από τον Δήμο Φλώρινας, μέσω της Αντιδημαρχίας Παιδείας – Πολιτισμού και Τουρισμού (εναλλακτικά μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φλώρινας), σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ε.Τ., με την συμμετοχή φοιτητών και αποφοίτων του Τ.Ε.Ε.Τ. (των δύο τελευταίων ακαδημαϊκών ετών), στο πλαίσιο μιας ομαδικής έκθεσης τέχνης με τίτλο «Διάλογος με τη Φλώρινα». Προτείνουμε, δε, την εμπλοκή στη δράση αυτή και του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας, στους χώρους του οποίου, στο Μέγαρο Εξάρχου, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και η έκθεση. 

Η προκήρυξη του διαγωνισμού, εφόσον η πρόταση μας γίνει αποδεκτή από την πλευρά του Δήμου Φλώρινας, αρχικά, και του Τ.Ε.Ε.Τ. και του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας, στη συνέχεια, θα είναι αντικείμενο της Οργανωτικής Επιτροπής η οποία θα συσταθεί άμεσα και θα αποτελείται από επτά (-7-) μέλη , τρία (-3-) από τον Δήμο Φλώρινας, τρία (-3-) από το Τ.Ε.Ε.Τ. (Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π.) και ένα (-1-) από το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας.

 

Ενδεικτικά θα μπορούσαν στους όρους να συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω:

  • Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κάθε καλλιτέχνης θα κληθεί να συμπληρώσει το δελτίο συμμετοχής που θα αναρτηθεί στο site του Δήμου Φλώρινας και στα αντίστοιχα των συνεργαζόμενων φορέων.
  • Οι καλλιτέχνες καλούνται να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν έργα σε σχέση με τη Φλώρινα, τον τόπο που φοιτούν ή φοίτησαν κατά το παρελθόν. Τα έργα μπορούν να καλύπτουν όλα τα μέσα έκφρασης –ζωγραφική, χαρακτική, φωτογραφία, κατασκευές, ψηφιακή τεχνολογία, βίντεο ή γλυπτά– και δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν σε διάσταση τα 2.00μ.
  • Ταυτόχρονα, ο κάθε καλλιτέχνης θα πρέπει να υποβάλει διδακτική πρόταση για την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ένα εκπαιδευτικό πακέτο ξενάγησης και δραστηριοτήτων, σε σχέση με το υποβληθέν έργο του, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη όσμωση μεταξύ των τριών εκπαιδευτικών βαθμίδων, στον Δήμο μας. Η διδακτική πρόταση θα αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, θα κατατίθεται εξ αρχής, μαζί με το εικαστικό έργο και θα αποτελεί ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης. Θα πρέπει, τέλος, να υλοποιηθεί από τους καλλιτέχνες σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης, μετά από συνεννόηση με τις σχολικές μονάδες.

 

  • Από το σύνολο των προτάσεων θα επιλεγούν για να συμμετάσχουν στην έκθεση/δράση και στη διαγωνιστική διαδικασία δεκαπέντε (-15-). Η επιλογή τους θα γίνεται από πενταμελή (-5-) Κριτική Επιτροπή αξιολόγησης, που θα αποτελείται από δύο (-2-) εκπροσώπους του Δήμου Φλώρινας και τρεις (-3-) διδάσκοντες του Τ.Ε.Ε.Τ. (Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π.) και από την Οργανωτική Επιτροπή, με τυφλό σύστημα κριτών. Το επιθυμητό να γνωρίζουν καλά τη Φλώρινα σε όλες της τις πτυχές που άπτονται του διαγωνισμού.
  • Η χρονική διάρκεια διαγωνισμού θα είναι ….. μήνες.
  • Η ακριβής ημερομηνία και ο χώρος έκθεσης θα γνωστοποιηθούν έγκαιρα στους ενδιαφερόμενους.
  • Η έκθεση θα συνοδεύεται από έντυπη και ψηφιακή έκδοση του καταλόγου, οποίος θα περιλαμβάνει ενημερωτικό κείμενο ως προς η θεματική της έκθεσης, κείμενα και φωτογραφίες παρουσίασης των συμμετεχόντων καλλιτεχνών και βιογραφικά σημειώματα, όπως και τις διδακτικές προτάσεις τους.
  • Από τους δεκαπέντε (-15-) αυτούς συμμετέχοντες θα επιλεγούν πέντε (-5-) έργα των νικητών καλλιτεχνών από την παραπάνω Κριτική Επιτροπή του διαγωνισμού, τα οποία θα λάβουν χρηματικά έπαθλα ύψους 2.000 ευρώ ο πρώτος, 1.500 ευρώ ο δεύτερος και 500 ευρώ ο τρίτος, τέταρτος και πέμπτος.
  • Στις …/…/2020 θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ενώ παράλληλα θα γίνει και η βράβευση των νικητών. Τα πρωτότυπα βραβευμένα έργα έρχονται στην κυριότητα του Δήμου και δεν επιστρέφονται, θα μπορούν δε να χρησιμοποιηθούν για συμμετοχή σε έκθεση ή για ανατύπωση σε έντυπα του Δήμου.
  • Τα έξοδα της έκθεσης, τα χρηματικά έπαθλα και όλες οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες ανά τελικό συμμετέχοντα (έως ενός ποσού) θα καλυφτούν από τον Δήμο Φλώρινας, ο οποίος και θα φροντίσει να διασφαλίσει όλα τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. 

Παράλληλα με την έκθεση και τον διαγωνισμό, μπορούν να προγραμματιστούν και άλλες δραστηριότητες όπως μια ημερίδα με ομιλίες καλλιτεχνών και με εικαστικά εργαστήρια, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φοιτητών του Τ.Ε.Ε.Τ.

 

 Ο καταθέτων την πρόταση

ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ Π.Χρήστος                                                                                                  Δημοτικός Σύμβουλος