Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την εγγραφή τους σε Μητρώο – Κατάλογο Επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ή επιθυμούν να αναπτύξουν διαδικασίες Έρευνας & Ανάπτυξης.

 

Η Δομή Στήριξης της RIS/ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας  ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής σε Μητρώο Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και αναπτύσσουν διαδικασίες Έρευνας και Ανάπτυξης.

Παράλληλα θα δημιουργηθεί κατάλογος επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δράσεις Έρευνας και Ανάπτυξης.

Η σύσταση Μητρώου / Καταλόγου στοχεύει στη χαρτογράφηση των φορέων επιχειρηματικότητας που αναπτύσσουν ήδη έρευνα ή/και επιθυμούν να αναπτύξουν στο μέλλον.

 

Οι επιχειρήσεις καλούνται  να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη φόρμα στον παρακάτω σύνδεσμο https://forms.gle/FHJAAMcp99CAxmQ38

Η φόρμα θα παραμένει διαρκώς ανοικτή και θα επικαιροποιείται.

1η προθεσμία υποβολής 02/08/2021

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα στελέχη της Δομής στήριξης RIS / ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας