Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Αμυνταίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 67 και 67Α του Ν. 3852/2010 (Α’ 87), ως ισχύουν, σας καλούμε σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής που θα πραγματοποιηθεί την 27η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Γρ. Νικολαΐδη 2, ισόγειο).

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κι οι Πρόεδροι Δημοτικών  Κοινοτήτων που επιθυμούν να θέσουν θέμα στην ειδική συνεδρίαση, καλούνται να τo υποβάλουν μέχρι την Πέμπτη 22-02-2024 στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ιορδάνης Ζ. Μπάντης