Πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική συνάντηση για τον απολογισμό πεπραγμένων και δράσεων 1ου εξαμήνου 2022 της Π.Ε. Φλώρινας

Ο απολογισμός πεπραγμένων και δράσεων του 1ου εξαμήνου 2022 της Π.Ε. Φλώρινας παρουσιάστηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας κ. Σωτήρη Θ. Βόσδου τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 στο Πολιτιστικό Κέντρο Φλώρινας (αίθουσα Θεόδωρος Αγγελόπουλος – Ωδείο).

Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης κατά την παρουσίαση  αναφέρθηκε στα κάτωθι θέματα:

 • Στη διαχείριση προβλημάτων που προκλήθηκαν από την εκδήλωση φυσικών φαινομένων (χιονοπτώσεις, σεισμοί κτλ) και τη γρίπη των πτηνών στον πληθυσμό των αργυροπελεκάνων (Η5Ν1).
 • Την ετοιμότητα των μελετών που έχουν συνταχθεί σε διάφορες κατηγορίες έργων (κτιριακά, οδοποιίας, πολιτιστικά, θρησκευτικά, αρδευτικά, αντιπλημμυρικά), προκειμένου να ενταχθούν σε χρηματοδοτικά προγράμματα.
 • Τις μελέτες που είναι ήδη ενταγμένες και αναμένεται η δημοπράτησή τους.
 • Τις ώριμες μελέτες που ήδη εκπονούνται.
 • Τα έργα που οι μελέτες τους έχουν ήδη ολοκληρωθεί και αναμένεται η δημοπράτησή τους.
 • Τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνιστικές διαδικασίες και αναμένεται η υπογραφή των συμβάσεων.
 • Τέλος, τα έργα που έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις τους και ήδη εκτελούνται.

Επίσης, έγινε αναφορά:

 • Στον υπόγειο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων του Δήμου Φλώρινας, για το οποίο η Περιφέρεια υπέβαλλε πρόταση πρόταση με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση» στο μέτρο 5, έργο συνολικής αξίας 9.734.000 ευρώ.
 • Στον συνοριακό σταθμό Πρεσπών και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εγκατάσταση του συνοριακού σημείου διέλευσης μεταξύ Ελλάδας και Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στην περιοχή της λίμνης Πρέσπας, συνολικού προϋπολογισμού 690.000 ευρώ.
 • Στην ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας, μια πράξη με τρία υποέργα, συνολικής αξίας 2.987.000 ευρώ.
 • Στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου Βίγλας, έργο συνολικής 8.060.000 ευρώ.
 • Στη συντήρηση του κτιρίου της «Αγίας Όλγας» Φλώρινας (πρώην Παιδόπολη), έργο συνολικής αξίας 1.800.000 ευρώ.
 • Στον καθαρισμό ρεμάτων, συντήρηση και αποκατάσταση αντιπλημμυρικών έργων στα πλαίσια της αντιπλημμυρικής προστασίας της Π.Ε. Φλώρινας (ΜΑSTERPLAN), προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ.
 • Στην ύδρευση της Δημοτικής Ενότητας Αμυνταίου και Αετού του Δήμου Αμυνταίου, έργο συνολικής αξίας 24.140.000 ευρώ.
 • Στην ενεργειακή αναβάθμιση του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, συνολικής αξίας 397.847,23 ευρώ.
 • Στη βελτίωση και αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, συνολικής αξίας 9.350.000 ευρώ.
 • Στα αρδευτικά έργα Παρορίου και Τριανταφυλλιάς και στην κατασκευή αρδευτικού δικτύου Πρεσπών, προϋπολογισμού 5.010.000 ευρώ, 41.500.000 ευρώ και 20.300.000 ευρώ αντίστοιχα.
 • Στα παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτημάτων Παλαίστρας – Μελίτης Π.Ε. Φλώρινας συνολικής αξίας 1.240.000 ευρώ και στις μελέτες αναδασμού των αγροκτημάτων Αμμοχωρίου – Σιταριάς – Σ.Σ. Βεύης, Σκοπιάς – Περάσματος, Νεοχωρακίου Ασπρογείων, Μαρίνας, Βαρικού και Αρμενοχωρίου συνολικής αξίας 2.628.895,62 ευρώ.
 • Στην επιχορήγηση για την συντήρηση και επισκευή Ιερών Ναών, συνολικού προϋπολογισμού 1.230.000 ευρώ.

Παράλληλα, έγινε συνοπτική παρουσίαση του έργου των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας  Φλώρινας. Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει το στελεχιακό δυναμικό για την προσπάθεια που καταβάλλει, δεδομένων των ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και των συνθηκών λόγω πανδημίας.

Στο πλαίσιο του απολογισμού, ο αναπληρωτής Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» (Ε.Υ.Δ. Π. Δ.Μ.), κ. Ιωάννης Α. Παπαδόπουλος, παρουσίασε συνοπτικά την πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας 2014-2020 (ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020), καθώς και την πορεία σχεδιασμού του Ε.Π. Π.Δ.Μ. 2021-2027.

Τέλος, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Δ. Κασαπίδης στην τοποθέτηση του τόνισε τη σπουδαιότητα του απολογισμού και τη δυνατότητα που δίνεται σε πολίτες και φορείς να ενημερωθούν και να εκφράσουν τις απόψεις τους, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρονιάς για τα έργα, τις δράσεις, αλλά και τον σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου, σε επίπεδο Π.Ε. Φλώρινας, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης και στο πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης.

Κλείνοντας ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Δ. Κασαπίδης, τόνισε, «παρόμοιες συναντήσεις απολογισμού των έργων, των δράσεων και των ενεργειών μας για το 1ο εξάμηνο του 2022, σε χωρικό, αλλά και σε θεματικό επίπεδο έγιναν και θα ολοκληρωθούν την τρέχουσα εβδομάδα, από τους Χωρικούς και τους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, αντίστοιχα. Με τον τρόπο αυτό τηρούμε τη δέσμευση μας για λογοδοσία, για τακτική ενημέρωση των συμπολιτών μας, για το μέγεθος, την ποιότητα του παραγόμενου έργου, καθώς και των προτεραιοτήτων της Περιφερειακής Αρχής στην υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής, που από κοινού συναποφασίσαμε».