Παραλαβή ενός νέου σύγχρονου ελαστικοφόρου εκσκαφέα/φορτωτή από τον Δήμο Φλώρινας

 Ένα νέο, σύγχρονο ελαστικοφόρο εκσκαφέα/φορτωτή, παρέλαβε τις προηγούμενες ημέρες ο Δήμος Φλώρινας, στο πλαίσιο ενός γενικού σχεδίου αναβάθμισης της επιχειρησιακής ικανότητας της Πολιτικής Προστασίας όσον φορά την αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων, αλλά και προγραμματισμένων ετήσιων δράσεων όπως η συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου, ο αποχιονισμός του δημοτικού και αγροτικού οδικού δικτύου και επεμβάσεων τεχνικής φύσεως από το σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου.

Πρόκειται για μια από τις πιο ευέλικτες μηχανές στους τομείς των κατασκευών και των έργων, όσον αφορά τις κινήσεις γης και τη μεταφορά υλικών εξοπλισμένο με μηχανισμό φόρτωσης στο εμπρόσθιο μέρος και μηχανισμό εκσκαφής στο οπίσθιο μέρος.

“Στόχος μας είναι ο εκσυγχρονισμός και η βελτιστοποίηση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου μας, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες, καθώς και η ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου, για την αποδοτικότερη λειτουργία του έργου της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας” δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Φλώρινας κ. Βασίλης Γιαννάκης.