Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ

Απάντηση του Υπουργού Νικολάου Φίλη στην ερώτηση του Βουλευτή Γιάννη Αντωνιάδη με θέμα: Άμεσος ο κίνδυνος διακοπής ηλεκτροδότησης ύδρευσης και θέρμανσης στο ΙΕΚ Φλώρινας λόγω μη καταβολής των οφειλόμενων εδώ και τρία χρόνια λειτουργικών δαπανών από το Υπουργείο Παιδείας.

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 8605/27-09-2016 , την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής Γιάννης Αντωνιάδης, σχετικά με την πληρωμή των λειτουργικών δαπανών του Δ.Ι.Ε.Κ. Φλώρινας , σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα :

Σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ΠΔ 114/2014 (ΦΕΚ 181, τ/Α’)το ΥΠ.Π.Ε.Θ. εγκρίνει και παρακολουθεί την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Νεολαίας Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) καθώς και την επιχορήγηση αυτού.

Με την αριθμ.Κ1/10217/21-01-2015 Υ.Α. ανατέθηκε στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ η εκτέλεση υποέργων διαχείρισης των Δημοσίων ΙΕΚ.

Για το οικονομικό έτος 2016 είχαν εγγραφεί πιστώσεις , του φορέα 19-640 και Κ.Α.Ε. 2599 του τακτικού  προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ύψους 6.165.700,00 €, που αφορούσαν την επιχορήγηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, με σκοπό την κάλυψη δαπανών λειτουργίας των Δημοσίων ΙΕΚ και υλοποίηση προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης. Επίσης, μετά από το αριθμ.606/371/22.08.2016 αίτημά του για πρόσθετη επιχορήγηση για το έργο Δ.Ι.Ε.Κ./Σ.Ε.Κ., έλαβε έκτακτη επιχορήγηση ύψους 11.922.380,00 €. Επιπρόσθετα και σε εφαρμογή της αριθμ.2/57103/ΔΠΓΚ/23.06.2016. Υ.Α. «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» έλαβε 4.986.262,56 €, με σκοπό την κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Δημοσίων ΙΕΚ.

Ειδικότερα, για την πληρωμή των λειτουργικών δαπανών του, επισημαίνουμε ότι το Δ.Ι.Ε.Κ. Φλώρινας αποστέλλει όλα τα σχετικά παραστατικά στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, προκειμένου να αποπληρωθεί το ποσοστό που του αναλογεί στις αντίστοιχες σχολικές επιτροπές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αριθμ.604/85/37747/2-11-2016 έγγραφο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, οι λειτουργικές δαπάνες, οι οποίες αφορούν την προμήθεια καυσίμων για τον Νοέμβριο 2015 και τον φωτισμό για τον Οκτώβριο 2015, εξοφλήθηκαν στις 10-10-16. Επίσης, όλα τα παραστατικά, που έχουν αποσταλεί προγενέστερα, έχουν ήδη εξοφληθεί.

Τέλος, αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, τα παραστατικά που έχουν  αποσταλεί στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ μέσα στο 2016, θα εξοφληθούν εντός του επόμενου διμήνου.