Ολοκληρώθηκε η διαδικασία σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος του Διοικητηρίου της Π.Ε. Φλώρινας με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ

Η Π.Ε Φλώρινας στην προσπάθεια της να βελτιώσει το ενεργειακό της αποτύπωμα, εναρμονισμένη στο πλαίσιο της πολιτικής της Ε.Ε. για την κλιματική αλλαγή, ενέταξε και υλοποίησε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας, με προϋπολογισμό μελέτης 234.768,17 ευρώ με ΦΠΑ, το έργο της ενεργειακής αναβάθμισής της κτιριακής υποδομής του Διοικητηρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες της.

Στο πλαίσιο αυτό εγκαταστάθηκε σύστημα φωτοβολταϊκών πάνελ στη στέγη του κτιρίου συνολικής ισχύος/δυναμικότητας 36kW, που θα συμψηφίζονται με την απαιτούμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία των υπηρεσιών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος, καθώς και στη βελτίωση των οικονομικών χαρακτηριστικών της Π.Ε. Φλώρινας.

Τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς προηγουμένως είχε υπογραφή η σχετική σύμβαση.

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στοχεύουν στην υλοποίηση αντίστοιχων παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.