Ολοκληρώθηκε ημερίδα για τη Διαχείριση των Βιοαποβλήτων στον Δήμο Πρεσπών

Ο Δήμος Πρεσπών, διοργάνωσε με επιτυχία ημερίδα για την διαχείριση οργανικών βιοαποβλήτων, την προώθηση βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης και την ευαισθητοποίηση των κατοίκων, την Τετάρτη 10 Μαΐου.

Η εκδήλωση, περιλάμβανε παρουσιάσεις από στελέχη του Δήμου Πρεσπών και της ΔΙΑΔΥΜΑ, σχετικά με τη συλλογή και διαχείριση οργανικών αποβλήτων στο Δήμο Πρεσπών και την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Οι παρουσιάσεις ανέδειξαν τα οφέλη της οικιακής κομποστοποίησης καθώς και της συλλογής και διαχείρισης οργανικών αποβλήτων, της διατήρησης των φυσικών πόρων και της βελτίωσης της υγείας του εδάφους. Τα προγράμματα αυτά κατάφεραν να εκτρέψουν 50-80 τόνους οργανικά απόβλητα από την ταφή και να μειώσουν έτσι το κόστος διαχείρισης του Δήμου Πρεσπών προστατεύοντας το ευαίσθητο περιβάλλον της περιοχής και εμπλουτίζοντας το έδαφος με πρώτης ποιότητας οργανικό λίπασμα. Οι ομιλητές συζήτησαν επίσης τις προκλήσεις της εφαρμογής προγραμμάτων συλλογής οργανικών αποβλήτων και μοιράστηκαν βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Με την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να υποβάλλουν ερωτήσεις και να μοιραστούν τις δικές τους ιδέες και εμπειρίες ιδιαίτερα για την διαχείριση των αποβλήτων του πρωτογενούς τομέα.

Τέλος, ο Δήμος Πρεσπών και η ΔΙΑΔΥΜΑ, που συνεργάζονται επιτυχώς για την εφαρμογή προγραμμάτων συλλογής και διαχείρισης οργανικών αποβλήτων εδώ και πάνω από μια δεκαετία παρουσίασαν σχέδια και ιδέες για σχετικά προγράμματα στο μέλλον σχεδιάζουν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους για το πρόγραμμα συλλογής οργανικών αποβλήτων.

Η πράξη χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»