Νέο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Λαιμός – Μάργκοβα Νόγκα στο Λαιμό του Δήμου Πρεσπών

Το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) συνδράμει στη δημιουργία του νέου συνοριακού σημείου διέλευσης Λαιμός-Μάργκοβα Νόγκα στο Λαιμό του Δήμου Πρεσπών, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο για την ένταξη για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg «Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας».

Στην πρώτη φάση, το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) συμμετείχε στο εταιρικό σχήμα του έργου “BorPress” που αφορά στην ωρίμανση των απαραίτητων τεχνικών μελετών. Για τη δεύτερη φάση που αφορά στην κατασκευή των εγκαταστάσεων, στήριξε την εξασφάλιση έγκρισης χρηματοδότησης ύψους περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ στο πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα- Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2021-2027».

Στο έργο “BorPress” το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) με μονάδα υλοποίησης το Τμήμα Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Περιφερειακής Πολιτικής συμμετείχε ως εταίρος, με κύριο αντικείμενο την επικοινωνία – διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου και την προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.

Το έργο ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2023. Οι τεχνικές μελέτες έχουν υποβληθεί σε επίπεδο οριστικής μελέτης από την ANKO Δυτικής Μακεδονίας  Α.Ε. /Οργανισμός Τοπικής Ανάπτυξης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ιστοσελίδα του έργου BorPres:

https://borpresproject.eu/

Βίντεο προβολής του έργου – παραγωγή Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης)

https://borpresproject.eu/project-photos-and-videos/