Μήνυμα του προέδρου κοινότητας Φλώρινας Κωνσταντίνου Ρόζα για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Η σημερινή ημέρα αποτελεί την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
Είναι μια ημέρα υπενθύμισης της ανάγκης για πλήρη ενσωμάτωση και ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία.
Η Πολιτεία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, όλοι εμείς, και ο καθένας ξεχωριστά, οφείλουμε να στηρίζουμε και να προωθούμε έμπρακτα, με δράσεις αλλά και με τη συμπεριφορά και τη στάση μας την άρση του αποκλεισμού και την εξασφάλιση όρων ισότιμης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις
εκφάνσεις της ζωής και της καθημερινότητας μας.
Πρόεδρος Κοινότητας Φλώρινας
Κωνσταντίνος Χαρ. Ρόζας