Μάκης Ιωσηφίδης: Παραγωγή ενέργειας και μείωση δημοτικών τελών

Μετά τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στο θεσμικό πλαίσιο οι δήμοι μπορούν να γίνουν παραγωγοί ενέργειας έτσι ώστε να εξασφαλίζουν την ενεργειακή τους επάρκεια. Πολύ περισσότερο οι δήμοι του πολύπαθου λιγνιτικού άξονα, μπορούν και οφείλουν να ασχοληθούν με το φλέγον θέμα της ενέργειας, καθώς ο τόπος μας έχει συμβάλει τα μέγιστα στην ενεργειακή αυτονομία της χώρας και δικαιούμαστε να έχουμε ακόμα και προνομιακή μεταχείριση, διότι η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη έχει καταστρέψει άλλους πλουτοπαραγωγικούς πόρους.

Η Δυτική Μακεδονία είναι ιδανικός τόπος για ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων, καθώς εκτός από τις κλιματολογικές συνθήκες υπάρχουν και τα δίκτυα μεταφοράς της ενέργειας προς τους μεγάλους καταναλωτές. Έτσι, οι δήμοι πρέπει να απαιτήσουν να έχουν προτεραιότητα έναντι οποιουδήποτε άλλου επενδυτή στη δημιουργία μονάδων παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άμεσες αδειοδοτήσεις, καθώς το κέρδος από την παραγόμενη ενέργεια θα διοχετευτεί σε ΟΛΟΥΣ τους δημότες.

Πρωταρχικός στόχος είναι η πλήρης κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του δήμου, που αφορά την ενέργεια που δαπανάται για δημοτικό φωτισμό, υδρευτικές γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, δημοτικά κτήρια, σχολεία κλπ! Από τις καταγραφές που υπάρχουν, σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας του Δήμου Αμυνταίου, προκύπτει ότι το σύνολο των ενεργειακών αναγκών  μπορεί να καλυφθεί με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο 3MW.

Οι ενέργειες πρέπει να γίνουν άμεσα για να μην μιλάμε για ακόμα μία χαμένη ευκαιρία! Ο Δήμος Αμυνταίου πρέπει να διεκδικήσει όχι μόνο την άμεση αδειοδότηση, αλλά και την χρηματοδότηση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου 3MW, με το οποίο θα μειώσει δραστικά τα δημοτικά τέλη προς όλους τους δημότες! Παράλληλα, θα εξασφαλίσει τον χαρακτηρισμό του «πράσινου» δήμου, μέσω του οποίου θα μπορέσει να διεκδικήσει και άλλες χρηματοδοτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

 

Μάκης Ιωσηφίδης

πρώην Δήμαρχος Αμυνταίου