Κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΚΚΕ για να μην εγκατασταθεί Αιολικός Σταθμός ΠΗΕ στη θέση “Δούκας” του ορεινού όγκου Βέρνου (Βιτσίου)

Κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΚΚΕ για να μην εγκατασταθεί Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση “Δούκας” του ορεινού όγκου Βέρνου (Βιτσίου), στην Τ.Κ. Λεχόβου, του Δήμου Αμυνταίου στην Π.Ε. Φλώρινας

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Θέμα: Να μην εγκατασταθεί Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση “Δούκας” του ορεινού όγκου Βέρνου (Βιτσίου), στην Τ.Κ. Λεχόβου, του  Δήμου Αμυνταίου στην Π.Ε. Φλώρινας.

Μεγάλη είναι η ανησυχία των κατοίκων της Τ.Κ.  Λεχόβου, μαρτυρικού χωριού του Δήμου Αμυνταίου στην Π.Ε. Φλώρινας, γιατί προχωράνε τα σχέδια για εγκατάσταση πέντε ανεμογεννητριών στο όρος Βέρνο (Βίτσι) στη θέση “Δούκας” (όρια των Π.Ε. Φλώρινας και Καστοριάς), πλησίον του οικισμού και σε άμεση γειτνίαση με περιοχή του δικτύου Natura 2000.

Συγκεκριμένα οι κάτοικοι της περιοχής, φορείς, σύλλογοι, περιβαλλοντικές οργανώσεις (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Καλλιστώ, Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών και ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ) αγωνίζονται για πάνω από 2,5 χρόνια προκειμένου να μην γίνει το έργο γιατί κρίνεται από αυτό η συνέχιση της ζωής της περιοχής.  Σε αυτή την κατεύθυνση υπάρχουν και  αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου, που αντιδρά στα συγκεκριμένα σχέδια καταστροφής της φύσης.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν καταφύγει σε προσφυγές στο ΣτΕ, των οποίων η εκδίκαση εκκρεμεί, γιατί όπως αναφέρουν οι ανεμογεννήτριες “θα επιφέρουν μη αναστρέψιμη αλλοίωση του ενδιαιτήματος του είδους Ursus  arcto (σ.σ. καφέ αρκούδα) και θα διαταράξουν την πληθυσμιακή δομή, η οποία ήδη βρίσκεται σε οριακά επίπεδα από άποψη γενετικής ποικιλότητας (σύμφωνα με τα αποτελέσματα των γενετικών αναλύσεων που έγιναν από το αρμόδιο εργαστήριο του ΑΠΘ.”. Επισημαίνουν επίσης ότι σημαντικές θα είναι οι επιπτώσεις στην χλωρίδα και πανίδα της περιοχής γιατί σπάνια και ευαίσθητα είδη ζώων και φυτών θα οδηγηθούν στον αφανισμό και το οικοσύστημα της περιοχής θα διαταραχθεί με ανυπολόγιστες συνέπειες. Η περιοχή επιπλέον είναι πολύ σημαντική για τη διέλευση πελεκάνων (διάδρομος πτήσεων από και προς Πρέσπες), καθώς για τη φωλεοποίηση και αναπαραγωγή 20 ειδών ορνιθοπανίδας.

Προκλητικό είναι το ότι η εταιρία προχωρά τις εργασίες  παρά την εντολή, που υπάρχει, για παύση των εργασιών από το Δασαρχείο την περίοδο της διαχείμασης της καφέ αρκούδας και του περάσματος της ορνιθοπανίδας κυρίως   αργυροπελεκάνων. Οι κάτοικοι για αυτό το λόγο έχουν προσφύγει σε ασφαλιστικά μέτρα για άμεση παύση των εργασιών.

Επισημαίνουμε ότι το έργο  λαμβάνει χώρα πάνω ακριβώς σε πηγές υδροδότησης του χωριού, οι οποίες έχουν καταστραφεί, με ό,τι σημαίνει αυτό για τους κατοίκους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι σε αυτή την περιοχή εμφανίζονται και σχεδιάζονται έργα που ξεπερνούν τις 150 Α/Γ στον ορεινό όγκο του Βέρνου (Βιτσίου), χωρίς να έχει γίνει καμία μελέτη συνεκτίμησης των σωρευτικών επιπτώσεών τους.

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν τις συνέπειες για τον λαό της πολιτικής της “πράσινης ανάπτυξης” της Ε.Ε. και της “απελευθέρωσης” της Ενέργειας, που προωθούν όλες οι κυβερνήσεις, και η σημερινή της ΝΔ, οι οποίες συνάμα διαμορφώνουν το έδαφος με το σχετικό νομικό οπλοστάσιο, το οποίο θωρακίζει την επιχειρηματική δράση, ακόμη και σε προστατευόμενες περιοχές, μετατρέποντας το περιβάλλον σε εμπόρευμα και κερδοφόρα διέξοδο στα εκμεταλλευτικά τους σχέδια, ενώ η τιμή του ρεύματος έχει εκτοξευτεί για τα λαϊκά νοικοκυριά και καλπάζει η ενεργειακή φτώχεια εξαιτίας της πολύπλευρης στήριξης της “απελευθέρωσης της ενέργειας”. 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση, ώστε να αποτραπεί ακόμα ένα έγκλημα των επιχειρηματικών ομίλων της λεγόμενης πράσινης οικονομίας, όπως αυτό της εγκατάστασης Ανεμογεννητριών στην θέση “Δούκας”, της Τ.Κ. Λεχόβου, του  Δήμου Αμυνταίου – Π.Ε Φλώρινας, καθώς και να ανακληθεί η ΑΕΠΟ του εν λόγω έργου.

Οι Βουλευτές

Δελής Γιάννης

Στολτίδης Λεωνίδας