Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη :

  1. Tις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως ισχύει.
  2. Tον Κανονισμό Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη 18η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), με θέμα:

1: Εμπρόθεσμη Νομική Προσβολή της άδειας εγκατάστασης  Φωτοβολταϊκών στο ορυχείο Αμυνταίου.

Εισηγήτρια: Η Επικεφαλής του Συνδυασμού «Ελπίδα» κ. Γεωργία Ζεμπιλιάδου 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο συγκαλείται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος λόγω καταληκτικής ημερομηνίας (21-01-2024) και ύστερα από γραπτό αίτημα του 1/3 των μελών του συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 167 του Νόμου 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 5056 /23

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Νικόλαος Σαμαράς