Ισχυροποιείται η Φλώρινα στη διοίκηση της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας

Αντιπρόεδρος ο Γιάννης Λιάσης και Γενικός Γραμματέας ο Δημήτρης Ηλιάδης

Εντυπωσιακή η θέση των αυτοδιοικητικών μας στο διοικητικό συμβούλιο της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχοντας με δύο στελέχη της, έχοντας πάρει την θέση του Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα.

Την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας για την εκλογή νέων οργάνων διοίκησης των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για τη δημοτική περίοδο 2024-2028.

Ο πρώτος σε ψήφους  Αντιδήμαρχος Δήμου Φλώρινας Δημήτρης Ηλιάδης προέδρευσε στην τακτική συνεδρίαση της 20ης Φεβρουαρίου για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, εκλέχτηκε ο Δήμαρχος Αμυνταίου Ιωάννης Λιάσης, με ψήφους έντεκα (11) έναντι δέκα (10) του κ. Δημήτριου Κόττα, η θητεία του οποίου διαρκεί όλη τη δημοτική περίοδο και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Π.Δ/τος 75/2011.

Ως Γραμματέας του Δ.Σ. της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας εκλέχτηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος Φλώρινας Ηλιάδης Δημήτριος, με είκοσι (20) ψήφους, η θητεία του οποίου διαρκεί όλη τη δημοτική περίοδο και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Π.Δ/τος 75/2011.

Τους ευχόμαστε καλή και δημιουργική θητεία. Πιστεύουμε ότι θα κάνουν το καλύτερο που μπορούν για τον τόπο μας και θα ανταποκριθούν επιτυχώς στα νέα τους καθήκοντα.