Ισχυρά κίνητρα ανάπτυξης για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Ισχυρά κίνητρα  ανάπτυξης για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο- Στο επίκεντρο  ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η πράσινη μετάβαση και  η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων.  

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε παρουσία του Υφυπουργού  Εσωτερικών  αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας Θράκης Σταύρος Καλαφάτης  η Ημερίδα, την οποία συνδιοργάνωσαν  το Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) και η  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Σκοπός της Ημερίδας ήταν η ενημέρωση των τοπικών φορέων, των υπηρεσιακών στελεχών και των επιχειρηματιών σχετικά με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο και τις Επενδυτικές ευκαιρίες στη Δυτική Μακεδονία.

Ο νέος Νόμος προσφέρει την καινοτομία της ισόρροπης ανάπτυξης με συγκεκριμένα ποσά για κάθε θεματικό καθεστώς και με ιδιαίτερα ποσά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τα οποία δεν μεταφέρονται σε άλλη Περιφέρεια δίνοντας έμφαση στην πλήρη απορρόφηση τους.

Στα πλαίσια της Δίκαιης Μετάβασης ο νέος Νόμος δίνει ισχυρά κίνητρα στην περιοχή καθώς οι επιδοτήσεις αγγίζουν το 70% . Σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο θα έχει για πρώτη φορά η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,  ώστε να έχει μια σταθερή πορεία για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.

Οι ενισχύσεις σε τομείς όπως η έρευνα και η καινοτομία, η προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και οι κοινωνικού πρόσημου ενισχύσεις (πχ επαγγελματική κατάρτιση εργαζόμενων σε μειονεκτική θέση ή με αναπηρία), μπορούν πλέον να αποτελούν ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια.

Παράλληλα ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος  προβλέπει    ειδική μέριμνα με ενισχυμένα ποσοστά για τις επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στις περιοχές της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Επιδιώκει με στοχευόμενα κίνητρα την ενίσχυση της απασχόλησης με εξειδικευμένο προσωπικό, τη στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης.

Εισάγει ρυθμίσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, την επιτάχυνση και ευελιξία των προβλεπόμενων διοικητικών διαδικασιών.

Στα κίνητρα ενθάρρυνσης και στήριξης των επενδύσεων προβλέπονται πλέον: Η φορολογική απαλλαγή. Η επιχορήγηση. Η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Η επιδότηση της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Στόχος της  Ημερίδας όπως σημείωσε ο Υφυπουργός Εσωτερικών  αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης Σταύρος Καλαφάτης είναι «Να αναλύσουμε τις διαδικασίες του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, να αναδείξουμε τις ευκαιρίες που ανοίγονται και να στηρίξουμε τον κόσμο της παραγωγής, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων».

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης τόνισε χαρακτηριστικά «Θέλω να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω τον αγαπητό φίλο και Υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, Σταύρο Καλαφάτη, που ξεκινά τις περιοδείες για την ενημέρωση του επενδυτικού κόσμου και των πολιτών της Μακεδονίας, εδώ από τη Δυτική Μακεδονία, για τα θέματα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Όπως είναι γνωστό, στη Δυτική Μακεδονία και τα κίνητρα αλλά και τα ποσά που διατίθενται είναι περισσότερα από κάθε άλλη εποχή αλλά και από κάθε άλλη Περιφέρεια όχι μόνο της χώρας αλλά και της Ευρώπης. Και είναι σημαντικό που το ενδιαφέρον αυτό της Κυβέρνησης σηματοδοτείται με την παρουσία του κυρίου Υπουργού, των υπηρεσιακών παραγόντων και άλλων τεχνοκρατών. Αν συνυπολογίσουμε τα προγράμματα της Δίκαιης Μετάβασης, του Ταμείου Ανάκαμψης, του Αναπτυξιακού Νόμου αλλά και των Στρατηγικών Επενδύσεων, η Δυτική Μακεδονία έχει στη διάθεσή της τα απαραίτητα κονδύλια αλλά και τα ισχυρά κίνητρα για να μπορέσει να διαμορφώσει ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον, που θα καθορίσει το παραγωγικό μοντέλο για τα επόμενα χρόνια».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 στην αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμανλής στη ΖΕΠ.