Η επερώτηση  για την Αγια Όλγα που υπέβαλλε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Στρατάκης Γιάννης συζητήθηκε στη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Η επερώτηση  για την Αγια Όλγα που υπέβαλλε ο Περιφερειακός Σύμβουλος-Συνδυασμός ΕΛΠΙΔΑ κ. Στρατάκης Γιάννης συζητήθηκε κατά την Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 23-12-2019:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ: Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών-Επισκευή του Κτιρίου της ΑΓΙΑΣ ΟΛΓΑΣ στην πόλη της Φλώρινας.

Κε Περιφερειάρχη

Όπως είναι γνωστό το κτίριο της Α. Όλγας (ιδιοκτησίας της Στέγης προς Διάδοση των Ελληνικών Γραμμάτων) προορίζεται για την στέγαση της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, δέσμευση που χρονολογείται από την ίδρυση της Σχολής.

Απαραίτητο για να παραδοθεί το κτίριο προς χρήση είναι η επισκευή –προσαρμογή του  σύμφωνα με μελέτη ,η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και η υλοποίηση της οποίας θα γίνει με αξιοποίηση χρηματοδότησης από το τρέχον ΕΣΠΑ (αξ. Πρωτ. 11) με δικαιούχο το Παν/μιο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε αρμοδίως ,η μελέτη παρεμβάσεων στο κτίριο έχει διαβιβαστεί προς έγκριση στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (Κ.Σ.Ν.Μ) με σοβαρές ελλείψεις του Φακέλου και ως εκ τούτου αναμενόμενο αποτέλεσμα την απαίτηση διορθώσεων και συμπληρώσεων και άρα την απαίτηση χρόνου  για την  τελική έγκρισή της και την υποβολή της προς ένταξη στο ΕΣΠΑ.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά για την πρόοδο προετοιμασίας και τις ενέργειες που σκοπεύετε να προβείτε για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου.

 Ο ΕΠΕΡΩΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Περ.Συμβουλος –Συνδ. ΕΛΠΙΔΑ

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να παρακολουθήσετε την συζήτηση της Επερώτησης

https://www.youtube.com/watch?v=Wr9jQUpVnxI

Η απάντηση του κ. Αντ/ρχη  περιορίζεται απλά σε διαπιστώσεις χωρίς να δίνει  ουσιαστικό χροδιάγραμμα ενεργειών και προγραμματισμού για την ωριμότητα και τελικά την υλοποίηση του έργου!