Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις προτεραιότητες του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιου Κασαπίδη

Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις προτεραιότητες του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιου Κασαπίδη – 394 εκ ευρώ για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από το ΕΣΠΑ 2021-2027

«Μπροστά σε νέες προκλήσεις βρίσκεται η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με το νέο πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» ΕΣΠΑ 2021-2027 ύψους 394 εκ. ευρώ καθώς έχει την δυνατότητα και τους διαθέσιμους πόρους να θεμελιώσει το νέο παραγωγικό μοντέλο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Σε αυτή την ιστορική συγκυρία δεν περισσεύει κανένας»

Με αυτά τα λόγια ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιος Κασαπίδης, ολοκλήρωσε την ομιλία του στην πρώτη ενημερωτική εκδήλωση για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της ΖΕΠ την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023.

Ο Περιφερειάρχης, έκανε εκτενή αναφορά και στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι: «Είμαστε η πρώτη Περιφέρεια που ετοίμασε το πρόγραμμα. Από το 16% της απορρόφησης φτάσαμε στο 70% εξαιτίας της προσπάθειας που έγινε. Το ζητούμενο πλέον είναι να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και να αυξηθεί το βιοτικό επίπεδο των Δυτικομακεδόνων».

Παράλληλα ο κ. Κασαπίδης ζήτησε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς την ένωση των δυνάμεων λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όλοι οι δημιουργικοί άνθρωποι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για ένα καλύτερο μέλλον και ο καθένας να συνεισφέρει με τις δικές του πράξεις, με στόχο το 2030 η Περιφέρειά μας να είναι πιο σύγχρονη και πιο πράσινη».

Στόχος του προγράμματος για τη περίοδο 2021-2027 αποτελεί η διαμόρφωση ενός νέου ενισχυμένου και διακριτού ρόλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον με επίκεντρο τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας.

Οι άξονες του προγράμματος για τη νέα προγραμματική περίοδο:

  • Ενίσχυση του παραγωγικού και οικονομικού μετασχηματισμού(40εκ. ευρώ)
  • Στήριξη της καθαρής ενέργειας και της πράσινης αειφόρου ανάπτυξης(79,6εκ. ευρώ)
  • Βελτίωση διασυνδεσιμότητας της Περιφέρειας(38,9εκ. ευρώ)
  • Ενίσχυση της Κοινωνικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας(ΕΤΠΑ)- (57,7ΕΚ. ευρώ)
  • Ενίσχυση της Κοινωνικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας(ΕΚΤ+)- (100εκ. ευρώ)
  • Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των αστικών περιοχών της υπαίθρου(70,6εκ. ευρώ)
  • Τεχνική Βοήθεια(ΕΤΠΑ)-(5,2εκ. ευρώ)
  • Τεχνική Βοήθεια(ΕΚΤ)-(2,1εκ. ευρώ)