Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δυτικής Μακεδονίας: Ίδρυση αναπτυξιακού οργανισμού ΟΤΑ στον Νομό Φλώρινας

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

 Η ΕΜΔΥΔΑΣ  Δυτικής Μακεδονίας ως συνδικαλιστική οργάνωση  έχει σκοπό τη διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των εργαζομένων και  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  για την πραγματοποίηση των σκοπών τους δικαιούνται μεταξύ άλλων:

  • Ν’ αναφέρει στις διοικητικές και άλλες αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς  και τα συμφέροντα των μελών της.
  • Να καταγγέλλει στις διοικητικές και δικαστικές αρχές τις παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και των κανονισμών που αφορούν τις ίδιες και τα μέλη τους.

(Νόμος 1264/82 “Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων” όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε).

Πληροφορηθήκαμε ότι πραγματοποιούνται ενέργειες για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο οποίο θα μετέχουν όλοι οι Δήμοι του Νομού Φλώρινας καθώς και ένα σωματείο της Φλώρινας. Εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας στις ενέργειες αυτές και διατυπώνουμε κατωτέρω αναλυτικά τις θέσεις μας.

Η κυβέρνηση – σε συνέχεια αντίστοιχων πολιτικών όλων των κυβερνήσεων – με πλήθος Νόμων και Νομοσχεδίων (Ν.4674/20, N.4735/2020, N.4759/20, Ν. 4782/21) εκχωρεί αρμοδιότητες Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης σε «Αναπτυξιακούς Οργανισμούς» και ιδιώτες, εκχωρεί αντικείμενο γεωτεχνικών ελέγχων αλλά και επίβλεψης έργων σε Μητρώα Ιδιωτών, υποκαθιστά Δημόσιες Υπηρεσίες από Ανώνυμες Εταιρίες και Δημόσιους Υπαλλήλους με μετακλητούς υπαλλήλους. Εκχωρούνται σε ιδιώτες κρίσιμες, για τις τοπικές κοινωνίες, διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής μελετών πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, καθώς και η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών μελετών και ο περιβαλλοντικός έλεγχος.

Ξεκινάει λόγω τρομακτικής υποστελέχωσης από τα Τεχνικά Αντικείμενα, αλλά δε θα περιορισθεί εκεί. Στόχος είναι η υποκατάσταση των Δημόσιων Υπηρεσιών από διάφορα «ευέλικτα» ιδιωτικά σχήματα και η λειτουργία τους με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, που θα υπηρετούν ανεμπόδιστα τους σχεδιασμούς και τις προτεραιότητες των επιχειρηματικών ομίλων. Θέλουν να έχουν τη δυνατότητα να διοχετεύουν τα κεφάλαια σε όποιους, όπου και όποτε θέλουν, για αυτό ψηφίζουν διατάξεις ώστε να προσλαμβάνουν ημέτερους με αδιαφανείς διαδικασίες, με ελαστικές σχέσεις εργασίες, πρόθυμους να υλοποιούν έργα εξυπηρέτησης επιχειρηματικών συμφερόντων κι όχι τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες σε υποδομές, σε προστασία του περιβάλλοντος, σε διασφάλιση της υγείας των πολιτών, κλπ. Έχουν στόχο την αύξηση της κερδοφορίας των ιδιωτών, να πουλούν Υπηρεσίες στο Δημόσιο και να φορτώνουν πολλαπλά «βάρη» στους πολίτες, όπως ακριβώς έγινε με τα διόδια. Αδιαφορούν και παραπληροφορούν για τα αδιαμφισβήτητα συμπεράσματα που προκύπτουν από την πανδημία: στις κρίσιμες ώρες μόνο το Δημόσιο Σύστημα Υγείας στέκεται στην πρώτη γραμμή, όταν ο ιδιωτικός τομέας λάμπει δια της απουσίας του και θησαυρίζει από τα πανάκριβα τεστ και τις παχυλές επιδοτήσεις. Γι αυτό και επιλέγουν να αναθέτουν μελέτες και συμβάσεις με “ευέλικτες” διαδικασίες, σε «ευέλικτα» σχήματα. Γι αυτό και δεν επιλέγουν να ενισχύσουν τις δημόσιες υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό και εξοπλισμό, αλλά προωθούν τις διάφορες Αναπτυξιακές ή άλλες Α.Ε., με «έκτακτους» εργαζόμενους και εκτός ΑΣΕΠ διαδικασιών.

Τι σημαίνουν τα παραπάνω για την τοπική και περιφερειακή διοίκηση και τις αποκεντρωμένες διοικήσεις:

Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες θα μπορούν να προσλαμβάνουν έκτακτο προσωπικό εκτός ΑΣΕΠ και υπό διαρκή εργασιακή ομηρεία, ώστε να εκτελούν Τεχνικό Έργο χωρίς τους “ασφυκτικούς” ελέγχους του Δημοσίου. Τα Δημόσια Έργα κυρίως, αλλά και τις Πολεοδομίες θα τα λειτουργούν “Αναπτυξιακοί Οργανισμοί”, εκτός διαδικασιών δημόσιου ελέγχου και λογιστικού κόστους, με όρους διασπάθισης δημόσιου χρήματος αλλά και απουσία ουσιαστικού ελέγχου, όπως δείχνει και το αμαρτωλό παρελθόν των αναπτυξιακών Εταιριών, με πιο πρόσφατο παράδειγμα το έλλειμμα εκατομμυρίων της Αναπτυξιακής Πελοποννήσου ΑΕ. Ελλείμματα τα οποία θα φορτώνονται στις τοπικές κοινωνίες. Στα δημόσια έργα με τις προβλέψεις του Ν.4782/21, ιδιώτες θα καθορίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές για τα έργα, ιδιώτες θα καθορίζουν τις τιμές των υλικών και των εργασιών, δηλαδή το κόστος των έργων, τις μελέτες θα τις εκπονούν οι ιδιώτες μελετητές και θα τις επιβλέπουν οι πιστοποιημένοι ιδιωτικοί φορείς. Τα έργα θα τα κατασκευάζουν οι ιδιώτες εργολάβοι, θα τα επιμετρούν (δειγματοληπτικά μάλιστα!!!) και επιβλέπουν ιδιώτες. Μόνο το κόστος θα πληρώνει το Δημόσιο με πλημμελή έλεγχο και τεράστιες επισφάλειες, καθώς «Ελεγκτές» και «Ελεγχόμενοι» θα αλληλοδιαπλέκονται. Γνωρίζουμε ήδη όλοι, τι συμβαίνει με τις “Συμβάσεις Παραχώρησης”, όπου οι πολίτες πληρώνουν τα αυξημένα διόδια και το Δημόσιο καλύπτει με εκατομμύρια την ενδεχόμενη “μειωμένη κίνηση” (40 εκατ. € μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2020). Ιδιώτες μελετητές τοπικών χωροταξικών σχεδίων ή επενδυτικών σχεδίων θα αξιολογούνται από ιδιώτες αξιολογητές σε μια λογική “Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει”. Τα ίδια ουσιαστικά θα ισχύσουν (όσα δεν ισχύουν ήδη) και για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αλλά και στους Γεωργικούς και Κτηνοτροφικούς ελέγχους.

Δηλώνουμε τη ριζική μας αντίθεση στην πολιτική που εκχωρεί αρμοδιότητες σε ιδιώτες. Παλεύουμε για το σταμάτημα της διαχρονικά ασκούμενης αντιλαϊκής πολιτικής και διεκδικούμε:

  • Προσλήψεις όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του εμπλεκόμενου προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίες σε όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου.
  • Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών και όλων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών.
  • Όχι την ιδιωτικοποίηση τους και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες Θεσμική και οικονομική αναβάθμιση του συνόλου του προσωπικού.
  • Κατάργηση των σχετικών νόμων που επιτρέπουν τις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων Υπηρεσιών.