Ερώτηση Π. Πέρκα: «Ο βαθμός ολοκλήρωσης των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων και η ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών»

Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα τον βαθμό ολοκλήρωσης των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Π.Σ.) των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (ΖΑΠ) και την ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών στις λιγνιτικές περιοχές, κατέθεσε η Βουλευτήρια Φλώρινας και Γραμματέας της Κ.Ο. ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, Πέτη Πέρκα, την οποία συνυπογράφει και η Σία Αναγνωστοπούλου, Βουλεύτρια Αχαΐας της Κ.Ο. ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ.

Οι Βουλεύτριες της Νέας Αριστεράς αναφέρουν ότι, με την υφιστάμενη νομοθεσία επιλέχθηκε η χρήση (Ε.Π.Σ.), ως του πλέον κατάλληλου θεσμικού χωρικού εργαλείου ρυθμιστικού/πολεοδομικού σχεδιασμού για τη θεσμοθέτηση των νέων χρήσεων γης στα λιγνιτικά πεδία στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης. Οι μελέτες των Ε.Π.Σ. εξετάζουν ολιστικά τις κοινωνικό – οικονομικές συνθήκες της ευρύτερης περιοχής, καθώς και εναλλακτικά σενάρια οργάνωσης του χώρου.

Μετά από πλήθος ερωτήσεων της περιόδου 2019-2023 για το θέμα των ΕΠΣ των ΖΑΠ και την απάντηση του αρμόδιου υπουργού, ότι τα ΕΠΣ θα έχουν εκδοθεί στο δεύτερο εξάμηνο το 2023,  οι μελέτες  των ΕΠΣ των ‘Πυρήνων” των  ΖΑΠ της Π.Ε. Κοζάνης, Π.Ε. Φλώρινας και του Δήμου Μεγαλόπολης ανατέθηκαν στις αρχές του 2023 από τη ΔΕΗ ΑΕ σε ιδιώτες μελετητές. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει παραδοθεί το σύνολο των μελετών. Επίσης, η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ προώθησε για έγκριση στο Υπουργείο την τεχνική έκθεση προέγκρισης ΕΠΣ στις ΖΑΠ Κοζάνης, Φλώρινας και Μεγαλόπολης.

Όλα αυτά εξελίσσονται χωρίς οι τοπικοί φορείς να έχουν καμία ενημέρωση επί του περιεχομένου των μελετών. Ενώ στις προδιαγραφές των μελετών ρητά αναφέρεται η διαβούλευση με τους τοπικούς αρμόδιους Δήμους από το πρώτο στάδιο της μελέτης, δηλαδή της διατύπωσης εναλλακτικών σεναρίων ως προς την οργάνωση του χώρου, αυτή η διαδικασία δεν τηρήθηκε .

Οι Βουλεύτριες της Νέας Αριστεράς τονίζουν ότι, οι χρήσεις γης στις  ΖΑΠ αποτελούν την καρδιά της μετάβασης και θα επηρεάσουν καθοριστικά τις επενδύσεις που τελικά θα υλοποιηθούν. Η αποκατάσταση των εδαφών εξαρτάται από τις μελλοντικές χρήσεις που θα αναπτυχθούν σε αυτά. Οι χρήσεις γης των Ε.Π.Σ. θα πρέπει να είναι συμβατές με τα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), τα οποία αποτυπώνουν τον σχεδιασμό για ένα βιώσιμο μεταλιγνιτικό μέλλον. Τα Ε.Π.Σ. θα έπρεπε να έχουν προηγηθεί της έγκρισης της μελέτης ΜΠΕ αποκατάστασης των ορυχείων. Η τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων των λιγνιτωρυχείων προχωράει, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός. Η ΔΕΗ Α.Ε. προβαίνει σε αποφάσεις και σχεδιασμούς, που προκαταλαμβάνουν τον καθορισμό των μελλοντικών χρήσεων γης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καταλήγουν σε πέντε κρίσιμες ερωτήσεις προς τον αρμόδιο Υπουργό.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την ερώτηση