Ερώτηση Π. Πέρκα για το έργο Green HiPo (υδρογόνο)

Η Βουλευτής Φλώρινας και Γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς, Πέτης Πέρκα, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με το έργο υδρογόνου “Green HIPo”.

Η Πέτη Πέρκα τονίζει ότι  το υδρογόνο που θα παράγεται θα πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (πράσινο υδρογόνο) και θα αποκλειστεί η χρήση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή του. Η διατύπωση στο τεύχος εξειδίκευσης που παρουσιάστηκε στην 6η Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής παρακολούθησης  του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) 2021- 27 δεν αποκλείει τη χρήση ορυκτών καυσίμων για τον ίδιο σκοπό.

Απαιτείται να διευκρινιστεί αφενός ποια θα είναι κατάληξη της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τις κυψέλες υδρογόνου και αφετέρου η συμβατότητα του σχεδιασμού με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).  Για παράδειγμα αν εννοεί ότι η παραγομένη, από τις κυψέλες υδρογόνου, ηλεκτρική ενέργεια θα χρησιμοποιηθεί σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τότε τίθεται ζήτημα πολύ χαμηλού βαθμού απόδοσης στη χρήση του πράσινου υδρογόνου για ηλεκτροκίνηση, η οποία δεν συνιστάται.

Η πορεία υλοποίησης του ΠΔΑΜ, μέχρι τη παρούσα φάση δεν συνάδει με την εθνική στρατηγική ανάπτυξης υποδομών αποθήκευσης ενέργειας όπως έχει αποτυπωθεί στο ΕΣΕΚ, σύμφωνα με την οποία  υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα σε τρεις τεχνολογίες αποθήκευσης  ενέργειας (μπαταρίες, αντλησιοταμίευση και υδρογόνο).  Μέχρι τώρα έχουν παρουσιαστεί δυο προγράμματα που αφορούν το υδρογόνο και κανένα τις άλλες τεχνολογίες αποθήκευσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Πέτη Πέρκα καταλήγει σε τέσσερις ερωτήσεις προς τον αρμόδιο Υπουργό.

Δείτε την ερώτηση ΕΔΩ