Ερώτηση και ΑΚΕ Πέτης Πέρκα με θέμα: «Την απουσία κανόνων και σχεδίου στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και των Δικτύων πληρώνουν οι καταναλωτές ρεύματος»

Το πλαίσιο ανασφάλειας δικαίου και έλλειψης κανόνων και στην ανάπτυξη των έργων ΑΠΕ, τις αλα κάρτ προτεραιότητες σύνδεσης με Υπουργικές Αποφάσεις και την επέκταση του Δικτύου βάσει των σχεδιασμών του εκάστοτε επενδυτή αναδεικνύουν, με ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων που κατέθεσαν οκτώ (8) Βουλευτές της Νέας Αριστεράς, με πρωτοβουλία της Βουλεύτριας Φλώρινας και Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Τονίζουν ότι με επιλογή και ευθύνη δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας η ενεργειακή μετάβαση δυσφημείται στους πολίτες αφού, η ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα προχωρά χωρίς κανένα στρατηγικό σχεδιασμό και χωρίς κανόνες. Ειδικότερα αντί, όπως θα ήταν λογικό, τα έργα ΑΠΕ να χωροθετούνται βάσει ενός γενικότερου σχεδιασμού και των δυνατοτήτων του Συστήματος του, στη θεωρία τουλάχιστον, Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), η επέκταση γίνεται βάσει των σχεδιασμών του εκάστοτε επενδυτή. Η αντιστροφή αυτή είναι φυσικά κοστοβόρα, με την οποία και πάλι επιβαρύνεται ο τελικός καταναλωτής.

Αυτό καθότι νομοθετική ρύθμιση προβλέπει ότι οι παραγωγοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εκμεταλλεύονται τα έργα επέκτασης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) επιβαρύνονται με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του κόστους κατασκευής των έργων αυτών. Το υπόλοιπο 50% επιβαρύνει τους τελικούς καταναλωτές αφού, το κόστος κατασκευής των έργων επέκτασης εντάσσεται στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή της βάση και ανακτάται πλήρως μέσω των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος. Αυτό ισχύει τόσο για τον ΑΔΜΗΕ όσο και για τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Οι Βουλευτές σημειώνουν ότι πριν από την ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση το κόστος σύνδεσης στο δίκτυο βάραινε κατά 100% τους ιδιοκτήτες των σταθμών και τους καταναλωτές υψηλής τάσης. «Καμπανάκι» για την επιβάρυνση των καταναλωτών έχει κρούσει η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), με επιστολή της προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 08 Φεβρουαρίου 2024 ειδικά για την περίπτωση του ΑΔΜΗΕ, όπου εκτιμά ότι ο επιμερισμός του κόστους κατά 50% θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης, απειλώντας με άλλη μία σημαντική αύξηση των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος.

Γράφεται ταυτόχρονα στον Τύπο ότι ο ΔΕΔΔΗΕ έχει εκδώσει πιστωτικά τιμολόγια σε παραγωγούς για να τούς επιστρέψει το 50% των εξόδων τους για έργα αποκλειστικών γραμμών παραγωγών που δεν εξυπηρετούν καταναλωτές (!!) και συνδέονται σε ιδιωτικό υποσταθμό υψηλής ή μέσης τάσης (νέο ή υφιστάμενο), καθώς και έργα επέκτασης του δικτύου για τη σύνδεση μεμονωμένων παραγωγών μήκους μικρότερου των 100 μέτρων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ερωτούν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Ποια θα είναι η επιβάρυνση των καταναλωτών ρεύματος από τον εν λόγω επιμερισμό, ποιος ο λόγος να ενεργοποιηθούν άμεσα με τον τρόπο αυτό έργα με μεγαλύτερο κόστος σύνδεσης, δεδομένου και ότι έχουν δοθεί Όροι Σύνδεσης για σύνολο έργων 25 GW που ξεπερνά τους στόχους του 2030, με βάση ποιον κεντρικό σχεδιασμό γίνονται οι επεκτάσεις αυτές στο δίκτυο, ποια θα μπορούσε να είναι η εναλλακτική στην επέκταση του δικτύου με βάση τα αιτήματα παραγωγών σύμφωνα με τη ΡΑΑΕΥ, καθώς και ποια είναι η συνολική και ανά έτος αύξηση στις χρεώσεις ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ από τον Σεπτέμβριο του 2019 σύμφωνα με τη ΡΑΑΕΥ.

Οι Βουλευτές της Νέας Αριστεράς ζητούν τέλος να κατατεθούν η επιστολή της 8ης Φεβρουαρίου της ΡΑΑΕΥ προς το ΥΠΕΝ ειδικά για την περίπτωση του ΑΔΜΗΕ, όπου εκτιμά ότι ο επιμερισμός του κόστους κατά 50% θα οδηγήσει σε άλλη μία σημαντική αύξηση των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος και τα στοιχεία για το κόστος εφαρμογής του μέτρου διακριτά για τους χρήστες ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης και αίτησης κατάθεσης εγγράφων ΕΔΩ