Επιμελητήριο Φλώρινας: «Έξυπνο ηλιακό ξηραντήριο ροδάκινων»

Έγκριση και υλοποίηση της δεύτερης φάσης του έργου «Έξυπνο ηλιακό ξηραντήριο ροδάκινων», ένα έργο το οποίο είναι εναρμονισμένο με τις θέσεις του Επιμελητηρίου Φλώρινας για την δίκαιη μετάβαση αλλά και την περιφερειακή ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Το έργο αυτό θα υλοποιηθεί από τον Συνεταιρισμό Βοκερίας Ορεινά Φρούτα 551 στο Μανιάκι Φλώρινας. Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή μίας μεταποιητικής μονάδας ροδάκινων με ηλιακή ενέργεια. Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ενός προϊόντος το οποίο θα συμβάλλει δυναμικά στην οικονομία της ΠΕ Φλώρινας, δίνοντας προστιθέμενη αξία στα ροδάκινα μεταποιώντας, συσκευάζοντας και προωθώντας τα στις αγορές. Από την πλευρά του Επιμελητηρίου Φλώρινας συμμετείχαμε ενεργά στο έργο προτείνοντας και υποστηρίζοντας το. Το αμέσως επόμενο διάστημα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΠΙΣΕΥ,  το Συνεταιρισμό Βοκερίας 551 Ορεινά Φρούτα, την εταιρεία OPUNTECH, το ίδρυμα ΚΟΚΚΑΛΗ και την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων νομού Φλώρινας θα υλοποιήσουμε το έργο «Έξυπνο ηλιακό ξηραντήριο ροδάκινων» προϋπολογισμού 155.000 € επιδοτούμενο 100%.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φλώρινας

Σαπαλίδης Σάββας