Επίσκεψη μαθητών του τμήματος υπαλλήλων οικονομικών καθηκόντων ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ στο Επιμελητήριο Φλώρινας

Την Πέμπτη 1/12 επισκέφτηκαν το επιμελητήριο Φλώρινας οι μαθητές του τμήματος υπαλλήλων οικονομικών καθηκόντων ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ. Τους μαθητές συνόδευσε ο καθηγητής κ. Κρουσοράτης Δημήτριος. Τους υποδέχθηκε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Σαπαλίδης Σάββας. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των μαθητών για την επιχειρηματικότητα, τον επαγγελματικό προσανατολισμό σύμφωνα με τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας. Επίσης συζητήθηκε το επενδυτικό και αναπτυξιακό περιβάλλον της Π.Ε Φλώρινας.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φλώρινας

Σαπαλίδης Σάββας