Εντολή εξόφλησης χρηματικού εντάλματος για την καταβολή των αποζημιώσεων στους κατοίκους του οικισμού των Αναργύρων λόγω της απαλλοτρίωσης

Μετά από ενημέρωση που είχε ο Βουλευτής Π.Ε. Φλώρινας κ. Σταύρος Παπασωτηρίου από την κεντρική υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, σήμερα 29/12/2023, απεστάλη υπηρεσιακά στο Γραφείο Παρακαταθηκών της Δ.Ο.Υ. Φλώρινας το χρηματικό ένταλμα συνολικού ποσού 56.660.840,06 €, με το οποίο εξοφλήθηκε το ισόποσο γραμμάτιο παρακαταθήκης,  που αφορά στην αποζημίωση που προσδιορίστηκε δικαστικώς για την απαλλοτρίωση του Οικισμού των Αναργύρων της Π.Ε. Φλώρινας.

Για την καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους και την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων θα ακολουθηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα η προβλεπόμενη διαδικασία από το αρμόδιο Γραφείο Παρακαταθηκών Φλώρινας.

Από το Πολιτικό Γραφείο