Ενημερωτική εκδήλωση για την παιδική προστασία και την ενδοοικογενειακή βία από τον Δήμο Φλώρινας και το Κέντρο Κοινότητας

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Παιδική Προστασία και Ενδοοικογενειακή Βία: Δράσεις – Παρεμβάσεις του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης» διοργάνωσαν ο Δήμος Φλώρινας και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου, την περασμένη Τετάρτη 16 Νοεμβρίου.

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) και απευθυνόταν σε φορείς οι οποίοι εμπλέκονται και διαχειρίζονται θέματα παιδικής προστασίας. Ομιλήτριες της εκδήλωσης ήταν οι Κική Κουτμερίδου, κοινωνική λειτουργός και Ελένη Παπαδοπούλου, ψυχολόγος.

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης ήταν να τεθούν οι βάσεις για  τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ των εισαγγελικών αρχών, των κοινωνικών υπηρεσιών, των εκπαιδευτικών μονάδων, των δομών υγείας και πρόνοιας  προς όφελος των παιδιών.

Παρούσα στην ενημερωτική εκδήλωση ήταν και η Σοφία Φουδούλη, αρμόδια Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020.