Ενεργειακή αναβάθμιση του Διοικητηρίου της Π.Ε Φλώρινας

Η Π.Ε Φλώρινας στο πλαίσιο της πολιτικής της Ε.Ε. για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια ολοκλήρωσε μια σειρά παρεμβάσεων στην κτιριακή υποδομή του Διοικητηρίου που περιλάμβανε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στην οροφή του κτιρίου συνολικής ισχύος/δυναμικότητας 36kW, την εγκατάσταση συστοιχίας αντλιών θερμότητας συνολικής ισχύος/δυναμικότητας 300kW, την αντικατάσταση των λαμπτήρων φωτισμού με ενεργειακούς τεχνολογίας LED, την τοποθέτηση θερμοστατικών διακοπτών στα θερμαντικά σώματα και την εγκατάσταση συστήματος BEMs.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα συμβάλουν στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμου στο κτίριο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Φλώρινας, αναβαθμίζοντας το ενεργειακά και καθιστώντας το πιο «πράσινο».

Τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται η διαδικασία σύνδεσης των φωτοβολταϊκών με το δίκτυο και η ενέργεια που θα παράγεται θα καλύπτει μέρος των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου (Διοικητήριο).

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, ΕΣΠΑ 2014-2020, με προϋπολογισμό μελέτης 234.768,17 ευρώ με ΦΠΑ.

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στοχεύουν στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία με πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.