Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας ΑΔΣ 66/2020), την Τρίτη 2 Ιανουαρίου2024 και ώρα 13.00, σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί «δια ζώσης» με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και της δημοτικής επιτροπής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του ν.3852/2010 (Α΄87).

Ο κος Ν.Μ. Δημοτικός Σύμβουλος, δεν προσκαλείται, σύμφωνα με την απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με ημερομηνία 16-03-2023 και καθώς δεν έχει εκλείψει ο λόγος ανάκλησης της.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

 Κωνσταντίνος Χαρ. Ρόζας